دوره آموزشی مهارت های کوچینگ راه حل محور

کوچینگ مدیران

دوره آموزشی مهارت های کوچینگ راه حل محور

دوره آموزشی مهارت های کوچینگ راه حل محور به منظور توسعه مهارت های مربوط به کوچینگ و مدیریت مشاوره با رویکرد راه حل محور طراحی شده است. در این دوره، مربیان قصد دارند تا به شرکت کنندگان مهارت های لازم برای مدیریت و کوچینگ مشتریان کسب و کار را آموزش دهند. در این دوره، مفاهیم و مهارت هایی برای ارتقاء شغلی فراهم می شود که عبارتند از:

1. آموزش روش های کوچینگ با رویکرد راه حل محور به منظور ایجاد روابط مؤثر با مشتریان و درک نیازها و مشکلات آنها.
2. آموزش نحوه استفاده از ابزار و تکنیک های کوچینگ به منظور به دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد مشتریان و ارتقا عملکرد آنها.
3. آموزش توانایی بررسی و تحلیل مشکلات و ارائه راه حل های خلاقانه به منظور حل مسائل مشتریان و تعامل موثر با آنها.
4. آموزش مهارت های ارتباطی و تعاملی به منظور برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و ارائه راه حل های مناسب برای نیازهای آنها.
5. آشنایی با روش های مدیریت و ارزیابی مشتریان به منظور توسعه مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید.
6. آموزش توانایی های مدیریت زمان و استفاده از ابزارهای مختلف در کوچینگ و مشاوره به منظور بهبود بهره وری و افزایش تعداد مشتریان.
7. آموزش مهارت های مدیریتی مورد نیاز برای توسعه کسب و کار و رشد آن.
8. آشنایی با روش های پایدار سازی مشتری و توسعه روابط طولانی مدت با آنها.
9. توسعه مهارت های تحلیل داده ها و تلاش برای بهبود عملکرد شرکت از طریق تحلیل داده های مختلف.
10. آموزش روش های فروش و بازاریابی محصولات و خدمات شرکت به منظور جذب مشتریان.

در کل، دوره آموزشی مهارت های کوچینگ راه حل محور به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های خود را در زمینه کوچینگ با رویکرد راه حل محور بهبود دهند و توانایی های لازم برای بهبود عملکرد شغلی خود را کسب کنند.

چشم انداز و اهداف کلی برنامه مهارت های کوچینگ راه حل محور

چشم انداز و اهداف کلی برنامه مهارت های کوچینگ راه حل محور به شرح زیر است:

1. تسلط بر تکنیک ها و ابزارهای کوچینگ و مشاوره به منظور بهبود پروسه های کسب و کار و رشد آنها.
2. تقویت مهارت های کوچینگ با رویکرد راه حل محور در مدیریت مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت با آنها.
3. آموزش نحوه توسعه و اجرای استراتژی های کوچینگ در کسب و کار به منظور رشد و بهبود عملکرد شرکت.
4. آموزش تکنیک های مدیریت زمان و بهبود بهره وری روزمره در مورد فعالیت های کوچینگ و مشاوره.
5. توانمند سازی شرکت کنندگان برای تحلیل داده های مختلف و تفسیر نتایج به دست آمده به منظور بهبود فعالیت شرکت و توسعه کسب و کار.
6. شناخت برنامه های مشتری و عوامل مؤثر در رشد کسب و کار برای بهبود عملکرد شرکت.
7. توانایی پایدار سازی مشتری و تحلیل روابط طولانی مدت با آنها به منظور ارتقاء کیفیت خدمات شرکت.
8. توسعه مهارت های ارتباطی و تعاملی به منظور برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و همکاران و بهبود روابط بین آنها.
9. آموزش نحوه همکاری با تیم های مختلف و درک رفتارهای گروهی به منظور بهبود همکاری در کسب و کار.
10. آموزش نحوه تفکر خلاق و توانمندی در پیدا کردن راه حل های خلاقانه به منظور حل مشکلات و بهبود فرآیند کسب و کار.

در کل، هدف از برنامه مهارت های کوچینگ راه حل محور ارتقاء مهارت های کوچینگ و مشاوره با رویکرد راه حل محور در کسب و کار ها و توانایی های لازم برای بهبود و رشد آنهاست. این برنامه به شرکت کنندگان این امکان را می دهد که مهارت های خود را در زمینه کوچینگ و مشاوره با رویکرد راه حل محور توسعه دهند و توانایی های لازم برای بهبود شغلی خود را کسب کنند.

جزئیات  دوره کوچینگ راه حل محور :

دوره کوچینگ راه حل محور یک برنامه آموزشی است که طراحی شده تا به شرکت کنندگان تکنیک‌ها و رویکردهای کوچینگ راه حل محور در مدیریت مشتریان و بهبود عملکرد کسب و کار آموزش دهد. این دوره شامل مفاهیم، تکنیک‌ها و ابزارهای لازم برای بهبود فرآیند کوچینگ و مشاوره در کسب و کار شما است.

بعضی از جزئیات دوره کوچینگ راه حل محور به شرح زیر است:

1. مفاهیم کوچینگ و راه حل محور به منظور ایجاد روابط مؤثر با مشتریان و درک نیازهای آنها.
2. تکنیک‌های کوچینگ راه حل محور برای بهبود کارایی و عملکرد شرکت و توسعه مشتریان.
3. استفاده از ابزارهای کوچینگ و مشاوره به منظور به دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد مشتریان و ارتقا عملکرد آنها.
4. توانایی بررسی و تحلیل مشکلات و ارائه راه حل‌های خلاقانه به منظور حل مسائل مشتریان و تعامل موثر با آنها.
5. مهارت‌های ارتباطی و تعاملی به منظور برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و ارائه راه حل‌های مناسب برای نیازهای آنها.
6. توانایی های مدیریتی برای توسعه کسب و کار و رشد آن.
7. مهارت های تحلیل داده ها و تلاش برای بهبود عملکرد شرکت از طریق تحلیل داده های مختلف.
8. نحوه فروش و بازاریابی محصولات و خدمات شرکت به منظور جذب مشتریان.
9. توانایی های مدیریتی و چالش‌های احتمالی در کوچینگ و مشاوره.

هدف از دوره کوچینگ راه حل محور، یادگیری رویکرد راه حل محور در کوچینگ و مشاوره برای بهبود عملکرد شرکت و توسعه کسب و کار شماست. این دوره با استفاده از روش‌های آموزشی مختلف از جمله مطالعه موردی، گفتگو و تمرین‌های عملی ارائه می‌شود و توسط متخصصان و صاحب‌نظران در زمینه کوچینگ و مشاوره ارائه می‌شود.

تعداد ساعات تماس دانش‌آموز:

این برنامه برای 7 روز آموزش کلاسی طراحی شده است، تکالیف و سایر فعالیت‌های آموزشی غیر مربی وجود دارد که باید ظرف 30 روز پس از تحویل برنامه تکمیل شود.

اهداف آموزشی دوره کوچینگ راه حل محور : 

اهداف آموزشی دوره کوچینگ راه حل محور مربوط به بهبود مهارت های کوچینگ و مشاوره با رویکرد راه حل محور در کسب و کار است. این دوره طراحی شده تا به شرکت کنندگان اجازه دهد تا بهبود مهارت های خود در زمینه کوچینگ و مشاوره با استفاده از رویکرد راه حل محور را تجربه کنند و توانایی های موردنیاز برای بهبود و رشد کسب و کار خود را به خود بیاموزند. برخی از اهداف آموزشی دوره کوچینگ راه حل محور به شرح زیر است:

1. یادگیری مبانی کوچینگ و مشاوره با رویکرد راه حل محور و توانمندی‌هایی که برای بهبود مهارت های کوچینگ و مشاوره در کسب و کار لازم است.
2. توسعه نحوه کوچینگ با استفاده از رویکرد راه حل محور و تلاش برای به دست آوردن روش های بهینه برای رشد کسب و کار.
3. تسلط بر تکنیک های کوچینگ راه حل محور و بهره بردن از آنها به منظور بهبود مهارت های کوچینگ و مشاوره.
4. یادگیری نحوه استفاده از ابزارهایی مانند نرم‌افزارهای کوچینگ و مشاوره، فرم‌های تحلیل داده‌ها، و ابزارهای ارتباطی برای بهبود کارایی و عملکرد شرکت و بهینه کردن هزینه های کسب و کار.
5. آموزش روش‌های موثر برای پشتیبانی از مشتریان و بهبود روابط آنها در محیط کسب و کار.
6. توسعه مهارت های تحلیل داده ها و تفسیر آنها به منظور بهبود فرآیند کسب و کار.
7. شناخت روابط بین عوامل مؤثر در رشد کسب و کار و بهترین روش های اعمال تغییرات در آنها.
8. آموزش مهارت های فروش و بازاریابی محصولات و خدمات شرکت به منظور جذب مشتریان جدید.
9. تسلط بر تکنیک های مدیریتی به منظور بهبود فعالیت کسب و کار، بهبود عملکرد زیرمجموعه های مختلف شرکت و پایدارسازی انتخاب‌های موثر.
10. توانایی پایدار سازی مشتری و شناخت عوامل مؤثر در رشد و توسعه کسب و کار به قصد بهبود عملکرد شرکت.

به طور خلاصه، هدف دوره کوچینگ راه حل محور ارتقای مهارت های کوچینگ و مشاوره با رویکرد راه حل محور در کسب و کار است. این دوره شامل کمک به شما می شود تا ابزار و تکنیک های لازم برای بهبود فرآیند کسب و کار خود را به صورت اثربخش به کار بگیرید و سطح کیفیت خدمات و محصولات شرکت خود را افزایش دهید.

فلسفه کوچینگ :

فلسفه کوچینگ ما از روانشناسی کوچینگ تحول آفرین نشأت می گیرد. بهترین شیوه های کوچینگ در محل کار. این برنامه ماهیتی جذاب و کاربردی برای زبان آموز دارد. تمام مطالب دوره بر اساس اصول یادگیری بزرگسالان و روانشناسی طراحی شده است.

تاریخ ها و مکان ها دوره کوچینگ راه حل محور :

این یک برنامه درخواستی برای شرکت ها و سازمان هایی است که مایل به معرفی مهارت های مربیگری در سازمان خود هستند. برای دعوت از ما برای آوردن این دوره به سازمان شما تماس بگیرید.

زبان برنامه دوره کوچینگ راه حل محور :

فارسی

نحوه تحویل:

این دوره به صورت آموزش کلاسی 7 روزه ارائه می شود.

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره کوچینگ راه حل محور:

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره کوچینگ راه حل محور شامل افراد و تیم‌ها و سازمان‌هایی است که به دنبال بهبود عملکرد و رشد کسب و کار خود هستند و مایل به ارتقای مهارت‌های کوچینگ و مشاوره با رویکرد راه حل محور‌‌ هستند. این دوره مختص شرکت های کوچک و بزرگ و همچنین افرادی است که در حال توسعه کسب و کار خود هستند.

شرکت کنندگان موردنظر در این دوره می‌توانند شناخته شوند به عنوان:

1. بخش‌های مختلف مدیریتی از جمله مدیران فروش، مدیران تولید، مدیران منابع انسانی و مدیران مالی.
2. سرمایه گذاران و کارآفرینانی که به دنبال توسعه کسب و کار خود هستند.
3. مشاوران و کارکنان سازمانی که مسئول بهبود عملکرد و رشد کسب و کار هستند.
4. مشتریانی که به دنبال افزایش کارایی و بهترین روش‌ها برای بهبود مشکلات خود در حوزه کسب و کار هستند.
5. افراد مستقل که می‌خواهند از طریق بهبود مهارت های خود اقدام به مدیریت و توسعه کسب و کار خود کنند.

دوره کوچینگ راه حل محور با توجه به ملزومات کسب و کار که با هدف بهترین استفاده از منابعی که در دسترس قرار می‌دهد، رو به رشد است، برای هر شخصی است که به دنبال بهبود مهارت‌های کوچینگ و مشاوره و بهبود کسب و کار خود است.

پیش نیاز دوره کوچینگ راه حل محور:

هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد، اما ما با سازمان هایی که مایل به اجرای این برنامه هستند صحبت می کنیم تا مطابقت با اهداف سازمانی، تیمی و فردی آنها را تایید کنیم.

سیاست های پرداخت شهریه، برداشت و بازپرداخت:

قیمت این برنامه بستگی به تعداد شرکت کنندگان و مکانی دارد که سازمانی که مایل است مربیان ما برای ارائه این دوره سفر کنند. هزینه ها / پرداخت ها غیر قابل استرداد است.

بدون نظر

پاسخ دهید