_

درباره دکتر سعید زارع

دارای تجربیات موفقی در راه اندازی و شبکه سازی که بر این باور است عصری که در ان قرار داریم عصر آزمون و خطا نیست و با بهره گیری از تجربیات و دانش در حوزه ای خاص می توانیم در آن حوزه سرآمد باشیم.

 

_

مهارت ها

90

مسلط به زبان انگلیسی

89

تحلیل آماری و تحلیل کسب و کار

95

تصمیم گیری چند متغییره

_

تجریه های کاری

1398

 خلاق و پویا و داشتن روحیه همکاری و داشتن نگرش راهبردی در حل مسائل ،اتخاذ بهترین تصمیم در سریع‌ترین زمان،تمایل به یادگیری مداوم

1394

مسلط به برنامه ریزی های کمی و کیفی جهت تصمیم گیری در شرایط پیچیده و مبهم

1393

راه اندازی کسب و کار  خانوادگی موفق

1390

سابقه تدریس در دانشگاه و فعالیت در واحدهای تولیدی بازرگانی و دماتی در بخش های خصوصی

_

آموزش و تحصیلات

1400

دکتری  کسب و کار  گرایش: DBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

1391

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

1384

کارشناسی مدیریت صنعتی

_

آثار علمی دکتر سعید زارع 

1400

کتاب مدیریت کاربردی کار و کارآفرینی،انتشارات آکادمیک                

1400

کتاب حس خوب فروش ،انتشارات آکادمیک     

1391

کتاب مشتری های اتوماتیک،انتشارات آکادمیک                              

1384

کتاب نقشه راه آزادی و تحقق مالی ،انتشارات آکادمیک 

  •  
_

عضو انجمن ها

1400

عضو انجمن مدیریت و فناوری ایران

1391
  • عضو انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران
1384
  • دبیر انجمن مدیریت صنعتی
_

تماس با مهندس سعید زارع