برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

این اصل بسیار ساده است و باید در عمق ذهن شما حک شود. هدف کاراموزی پول درآوردن، کسب یک موقعیت خوب، یک عنوان ، یا یک مدرک نیست. بلکه هدف، ایجاد تغییر و تحول در ذهن و شخصیت شماست و این  اولین گام برای رسیدن به تسلط کامل محسوب می شود. شما باید مکانهای کاری و موقعیت‌هایی که بهترین امکان یادگیری را فراهم می‌کنند را انتخاب کنید . دانش عملی آخرین هدف و سرمایه است و تنها استفاده عملی از دانش و آموخته است که می‌تواند نتایج مفیدی برای شما به ارمغان آورد و این نفع و سودمندی که همانا فرصت های یادگیری بیشتر است بسیار ارزشمندتر از نفع  و سودی است که شما در قبال افزایش ناچیز حقوق دریافت می کنید و این یعنی اینکه شما باید  از چالشهای سختی  استقبال کنید که باعث بهبود و ساماندهی شما می‌شوند و اینکه مربی همیشه باید  بازخوردهای کاملا واقعی در مورد پیشرفت و عملکرد شما ارائه دهد. شما نباید  کارآموزی آسان و راحتی  را انتخاب کنید.

قانون روزانه: دانش عملی، سرمایه‌ای بسیار گرانبها است.  همیشه فرصت‌ها را براساس یک معیار یعنی پتانسیل آنها برای یادگیری مورد ارزیابی قرار دهید.

بدون نظر

پاسخ دهید