برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

شما با پیشرفت در زندگی، به کسب سود و پول بیشتر عادت خواهید کرد و این پول و ثروتِ بیشتر است که مسیر شما، طرز تفکر شما و خواسته های شما را مشخص می‌کند. در نهایت شما چوبِ عدم یادگیری مهارت‌ها را خواهید خورد و سقوط شما بسیار دردناک خواهد بود. بنابراین شما باید بیش از هر چیز دیگری برای یادگیری ارزش قائل باشید چرا که این یادگیری است که شما را به سمت گزینه‌های درست سوق می دهد. شما باید موقعیت‌هایی را انتخاب کنید که به شما بیشترین فرصتِ یادگیری را دهد مخصوصاً در مورد کارهای عملی، شما باید مکانی را انتخاب کنید که در آن افراد و مربیان ضمن آموزش دادن به شما برای شما الهام بخش باشند. شغلی که دارای پرداخت ناچیزی است شما را عادت می‌دهد تا به چیزهای کم قانع باشید. که یکی از مهارت‌های ارزشمند زندگی است. شما هرگز نباید از اینکه کارآموزی بدون درآمد و حقوق هستید آزرده خاطر شوید. در واقع یافتن یک مربی کامل و ارائه خدمات خود به عنوان دستیار به صورت رایگان نهایت خردمندی است. چین مربیانی که از کار کردن با دستیاران بدون ِحقوق ولی مشتاق برای یادگیری خوشنود هستند اغلب حاضرند رازهای بیشتری از حرفه و موفقیت خود در اختیار دستیاران قرار دهند. در نهایت با ارزش قائل شدن برای یادگیری، زمینه را برای توسعه  و رشد خلاقانه خود  آماده خواهید کرد و به زودی پول نیز به سراغ شما خواهد آمد.

قانون روزانه: هر روز یک نکته پندآموز از استادتان در کار یا شغل خود بیاموزید.

بدون نظر

پاسخ دهید