برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

همیشه خود را به عنوان یک سازنده در نظر بگیرید.

صرف نظر از حوزه تخصصی خود شما باید خود را به عنوان یک سازنده در نظر بگیرید که از مصالح و ایده‌های واقعی استفاده می‌کند. شما در حال تولید چیزی ملموس در کار خود هستید. چیزی که در واقع بر افراد و مردم تاثیری ملموس و مستقیم خواهد داشت .برای ساختن خانه، سازمان سیاسی، کسب و کار یا فیلم باید در ابتدا فرایند ساخت را به خوبی بشناسید و از مهارتهای لازم برخوردار باشید و برای این کار شما باید دوره کارآموزی را پشت سر بگذارید. مادامی که خود را متحول نکرده‌اید نمی‌توانید محصول یا چیز ارزشمندی در این دنیا ایجاد کنید.

قانون روزانه: مانند یک سازنده همیشه ضمن ایجاد بالاترین استانداردها برای خود، برای پیاده کردن یک فرایند گام به گام صبور باشید.

بدون نظر

پاسخ دهید