برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

شما از هر چیزی می توانید یاد بگیرید.

هر کار و تکلیفی که به شما محول می‌شود هر چقدر هم که جزئی و بی اهمیت باشد به شما فرصتی برای مشاهده این جهان و فرصت یادگیری ارائه می‌دهد. این تکالیف اطلاعاتی در مورد افراد به شما می دهدکه بسیار  مهم است. هر آنچه را که می‌شنوید و یا می‌بینید علامتی است برای رمز گشایی. با گذشت زمان شما شناخت بهتری از واقعیتی که در ابتدا از شما فرار می کرد به دست می آورید. برای مثال شخصی که قبلاً فکر می‌کردید دارای قدرت زیادی است در نهایت مشخص می‌شود آنچنان هم قدرتمند نیست و بیشتر تظاهر است تا قدرت واقعی. به تدریج شما واقعیت پنهان شده در پشت ظواهر را می‌بینید. با کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین و دینامیک‌های قدرت در محیط جدید ، شما بهتر می توانید علت وجودی آن را و همچنین ارتباط آنها با رویه‌هایِ مهم‌تر در زندگی راتحلیل کنید. اکنون از مرحله مشاهده به مرحله تجزیه و تحلیل رسیده‌اید و می‌توانید مهارت ِاستدلال خود را بعد از ماها تمرکز و دقت تقویت کنید.

قانون روزانه: همیشه از مشاهده هر چیزی حتی بسیار بی‌اهیمت به عنوان فرصتی برای افزایش اطلاعات خود درباره محیط اطرافتان استفاده کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید