برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

وارد شدن به مرحله‌ای که درآن کارسخت به کاری لذت‌بخش و خودکار تبدیل می‌شود.

همه ما می‌دانیم که در فعالیت‌هایی مانند یادگیریِ دوچرخه سواری ،تقلید عملی از فردی که به ما دوچرخه سواری یاد می‌دهد نسبت به گوش کردن به دستورالعمل ها و خواندن آن ها مفید تر و کارآمد تر است. در مورد مهارت‌هایی که اساساً ذهنی هستند مانند برنامه نویسی کامپیوتر و یا صحبت کردنِ یک زبان خارجی، بهترین شیوه یادگیری از طریق تمرین و تکرار است. این شیوه‌ها، شیوه‌های طبیعی یادگیری محسوب می شوند. ما زبان خارجی را با صحبت کردن آن زبان و نه با خواندن کتاب‌ها و حفظ تئوری‌ها یاد می‌گیریم. هرچه بیشتر صحبت و تمرین کنیم زبان ما روان تر خواهد شد و اگر این مسیر را با جدیت دنبال کنیم وارد چرخه برگشت تسریع شده می‌شویم که در آن تمرین برای ما آسان‌تر و جالب‌تر خواهد بود و به ما امکانِ تمرینِ مستمر برای مدت زمان طولانی را می‌دهد و در نتیجه ضمن افزایش سطح مهارت ، تمرین را به یک فعالیت سرگرم کننده و جالب تبدیل می‌کند. دست یابی به چنین چرخه‌ یکی از اهدافی است که باید برای خود تعیین کنید.

قانون روزانه:هر چیزی که ارزش انجام دادن داشته باشد باید یاد گرفته شود. اگر در این مسیر متحمل سختی می‌شوید، هدف و چشم‌انداز خود را به‌خاطر آورید: به جایی خواهید رسید که کار سخت به کاری لذت بخش تبدیل خواهد شد.

بدون نظر

پاسخ دهید