برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

مقاومت کنید

همه ما انسا‌‌ها بالفطره از هر آنچه دردناک و یا مشکل به نظر می‌رسد دوری می‌کنیم .همین فطرت و تمایل را در تمرین‌کردن مهارت‌هایِ خود نیز دخیل می‌کنیم. در زمان تمرین کردنِ جنبه‌های  مهارتی ،  به طور کلی ترجیح می‌دهیم آن جنبه‌ای که دستیابی آن برای ما آسان‌تر است را چندین بار تمرین کنیم و در نتیجه با دوری کردن از نقاط ضعفمان باعث می شویم مهارت‌های ما شکلی نامتوازن به خود بگیرد. این مسیری است که افراد آماتور و تازه کار در پیش می‌گیرند. شما برای کسب تسلط باید تمرین استقامت داشته باشید. طبق این اصل شما باید در جهت مخالف با تمایلاتِ طبیعیِ خود در تمرین حرکت کنید. اول از همه باید در مقابل این وسوسه خوش رفتاری و خوب بودن نسبت به خود مقاومت کنید. در اینجا شما به یکی از منتقدان تند و تیز خود تبدیل می‌شوید. در واقع شما کار خود را از دید و منظر دیگران می بینید و نقاط ضعف و عناصری که در آنها ضعیف هستید را تشخیص می‌دهید و به این ترتیب در تمرین کردن باید به این جنبه‌ها و ضعف‌ها توجه بیشتری کنید. زمانی که سعی می‌کنید از این ضعف‌ها کناره بگیرید تا از آنها آزرده نشوید در واقع به نوعی لذت کاذب دست پیدا می‌کنید. دوم اینکه باید در برابر وسوسُه عدم تمرکز و سهل انگاری مقاومت کنید. در واقع در تمرین باید به خود عادت دهید که با تمرکز و جدیت بیشتری کار را دنبال کنید. در این صورت در انجام امور روزمره و عادی خود به فردی خلاق تبدیل خواهید شد و استانداردهای کیفیت منحصر به خود که معمولاً از سطح استانداردهای دیگران بالاتر است ایجاد خواهید کرد .خیلی زود شما نتیجه چنین تمرینی را مشاهده خواهید کرد و دیگران دستیابیِ  به ظاهر آسان ِشما به اهداف و کارهایتان را خواهند ستود.

قانون روزانه: تمرین‌ها و فعالیت‌هایی برای کم‌کردن نقاط ضعف خود انجام دهید.برای رسیدن به استاندارهای مشخص برای خود ضرب العجل تعیین کنید و همیشه سعی کنید محدودیت‌ها را پشت سر بگذارید.

بدون نظر

پاسخ دهید