برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

دو نوع شکست

دو نوع شکست  وجود دارد:  اولین شکست از عدم امتحان کردن ایده هایتان ناشی می شود که علت آن یا ترس است و یا اینکه منتظر یک زمان مناسب هستید. شما از این نوع شکست هرگز درسی نخواهید آموخت و چنین ترسی شما را نابود می‌کند. دومین شکست از روح جسورانه و ماجراجویانه ناشی می شود .در این نوع شکست میزان ضرری که برای شهرت و اعتبار شما ایجاد می‌شود به مراتب کمتر از  ارزش یادگیری به دست آمده می باشد و به قول معروف نفع آن به ضرر آن می چربد. شکستِ متوالی روح شما را قوی‌تر می‌کند و به شما نشان می‌دهد که چگونه باید امور را با قاطعیت انجام داد .در واقع می توان گفت که نداشتن شکست در تلاش های اولیه نوعی امتیاز منفی برای شما حساب می شود چراکه شما نقش احتمال و شانس را کلاً نادیده می گیرید و این ذهنیت را پیدا می‌کنید که شما از هر نظر بی‌نقص هستید. به هر حال شما در دوره کارآموزیِ کارآفرینی باید ایده‌های خود در همان مراحل اولیه  را به منصه ظهور برسانید و این ایده‌ها را در معرض عموم قرار دهید. اگرچه ممکن است انتظار شکست را نیز داشته باشید اما شما همه لوازم ضروری برای پیروزی را دارید.

قانون روزانه: همین امروز با جسارت و شجاعت کار بر روی یکی از ایده‌های خود را شروع کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید