برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

نیاز دیگران به شما

بسیاری از فرماندهانِ بزرگ جنگ‌هایِ رنسانس که مزدورانِ اجیر شده توسط افراد صاحب قدرت در ایتالیا بودند  نیز به چنین سرنوشتی گرفتار شدند.آنها پیروزی های پی در پی در جنگهای مختلف برای اربابان خود به ارمغان آوردند تا اینکه خودشان تبعید ،زندانی و یا اعدام شدند. موضوع به قدر نشناسی مربوط  نبود بلکه تعداد زیادی فرمانده دیگر با همان شجاعت و جسارتِ آنها وجود داشت. در نتیجه این افراد را جایگزین فرماندهان قبلی کردند. قتل فرماندهان هیچ تاثیر منفی برای صاحبان قدرت نداشت. آن دسته از فرماندهانِ قدیمی که هنوز زنده بودند و مورد خشم افراد صاحب قدرت قرار نگرفته بودند قدرت بیشتری به دست آوردند و خواهان دریافت پول بیشتری برای خدمات خود شدند .بهتر بود از شر آنها راحت شوند و نیروهای جوان‌تر و ارزانتر استخدام شوند و این سرنوشت کسانی است که دیگران را به خود وابسته نمی‌کنند .دیر یا زود فردی که می تواند شغل آنها را انجام دهد از راه می‌رسد و جایگزینِ آنها می شود. فردی که هم جوان تر و هم با نشاط تر و هم ارزان تر و هم دارای تهدید کمتری است. نیاز بر جهان حکمرانی می‌کند. افراد به ندرت کاری را انجام می‌دهند مگر اینکه مجبور شوند آن کار را انجام دهند. اگر نیازی به شما نباشد خیلی زود در اولین فرصت شما را از سر راه بر میدارند.

قانون روزانه: تلاش کنید توانایی شما و کاری که انجام می‌دهید فقط از عهده شما براید و موفقیت و سرنوشت کسانیکه شما را استخدام کرده‌اند آنقدر به حضور شما وابسته است که هیچ‌وقت نمی‌توانند شما را کنار گذارند.

بدون نظر

پاسخ دهید