برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

با نحوه کار مغز آشنا شو

تصورات ما مبنی بر اینکه ما می‌توانیم  به آسانی و با دور زدن قوانین و یا با برقراری ارتباطات با افراد ذی نفوذ و یا از طریق فرمول های ساده و یا با تکیه بر استعدادهای طبیعی خود به موفقیت دست پیدا کنیم در واقع با  سرشت طبیعی  و نهفته در ما در تعارض است. ما برده زمان می‌شویم چرا که با گذشت زمان ضعیف تر و نحیف تر می شویم و در چنگال یک شغل گرفتار می شویم. ما در واقع اسیر عقاید و ترس دیگران می‌شویم و به جای اینکه ذهن ما را به واقعیت متصل کند ما را از واقعیت جدا می‌کند و در یک اتاق فکر محدود و کوچک زندانی می‌کند. انسانی که برای بقای خود به توجه دیگران نیاز دارد قادر به تامل و تفکر عمیق نیست. او حتی نمی‌تواند بر قدرت شهود و غرایز درونی خود تکیه کند. واقعاً اوج حماقت است اگر فکر کنیم که در مدت زمان کوتاهِ زندگی یعنی تنها چند دهه شما می‌توانید با استفاده از تکنولوژی و رویا پردازی، سرشت و پیکربندی مغز خود را که طی شش میلیون سال تکامل یافته است تغییر دهید. اگرچه عمل کردن برخلاف سرشت انسانی ممکن است در کوتاه مدت چندان زیانبار نباشد اما با گذشت زمان نقاط ضعف خود را نشان می‌دهد.

قانون روزانه: به یادگیری و نه فناوری ایمان و اعتماد داشته باش.

بدون نظر

پاسخ دهید