برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

به کار با جزئیاتش عشق بورزید.

آرون راجرز بازیکن خط حمله تیم  گرین بی پکرز، سه سال اولِ فعالیت خود به عنوان یک دستیار تحت نظر بهترین بازیکن برت فاور کار می کرد. در این مدت او از هر گونه فرصتی برای نشان دادن خودش در بازی واقعی محروم بود. در آن سال‌ها راجرز تنها کاری که انجام می داد تمرین کردن و تماشا کردن بود. او بعدها می‌گوید آن سه سالِ اول در موفقیت او نقش کلیدی داشت چرا که به او صبر و فروتنی را آموخت. طی این سه سال راجرز هر مهارتی که یک بازیکن خط حمله به آن نیاز دارد را  در خود تقویت کرد.( مانند هماهنگی دست و چشم، حرکت سریع انگشتان، حرکت پاها و ریزه کاری های پرتاب توپ ) او به خودش یاد داده بود که از کنار زمین با تمرکز و دقت زیاد بازیکنان را نگاه کند و از آنها نکات و درس‌های جدیدی فراگیرد. این تمرین نه تنها سطح مهارت او را افزایش داد بلکه توجه مربیان او را نیز به خود جلب کرد .مربیان تحت تاثیرِ اخلاق کاری راجرز و تواناییِ یادگیری او قرار گرفتند. طی آن سالها راجرز موفق شد پله‌های ترقی را با صبوری طی کند. در واقع راجرز به خودش نحوه عشق ورزیدن به جزئیات کار را آموخته بود و زمانی که شما چنین عشقی را در خود پرورش می دهید هیچ چیز ِدیگری نمی‌تواند جلوی شما را بگیرد.

قانون روزانه: کافی است بر جزییات مسلط شوید. بقیه خودش جور می‌شود.

بدون نظر

پاسخ دهید