برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

ذهن خود را چند بعدی کنید

با مجهز شدن به مهارت های بیشتر و درونی کردن قوانین حاکم بر حوزه تخصصی خود ذهن شما فعال تر شده و سعی می کند از این دانش به شیوه هایی که بیشتر با تمایلات درونی شما سازگار است استفاده کند. اما نداشتن استعداد مانع شکوفا شدنِ چنین پتانسیل طبیعی  برای خلاقیت نمی‌شود. بلکه این نگرش شما است که چنین مانعی را ایجاد میکند. شما در حالی که احساس اضطراب و ناامنی می ک‌نید نسبت به دانش خود رویه های محافظه کارانه در پیش می گیرید و ترجیح می‌دهید که این دانش را نیز منطبق با گروه تنظیم کنید و همان رویه هایی که آموخته اید را دنبال کنید در حالی که شما باید خود را مجبور کنید تا در جهت مخالف حرکت کنید بعد از کارآموزی باید روز به روز جسارت و جرات خود را افزایش دهید. به جای اینکه به دانش کنونی خود بسنده کنید باید شناخت خود در مورد موضوعات مربوطه را افزایش دهید و خوراک ذهنی برای برقراری ارتباط بین ایده های مختلف فراهم کنید .لازم است مسائل را از زوایای مختلف وارسی و آزمایش کنید. با سیال تر شدن فکرتان ذهن شما حالت چند بعدی به خود می گیرد و جنبه های بیشتری از واقعیت را می‌بیند. در نهایت شما علیه قوانین درونی شده خود شورش می‌کنید و آنها را منطبق با روحیه و تمایل درونی خود تغییر شکل می دهید. چنین ابتکاری شما را به اوج قدرت رساند.

قانون روزانه: دانش خود را گسترش داده و آن را وارد حوزه‌های مرتبط کنید. یک مهارت فرعی را انتخاب و آنرا تمرین کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید