برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

راه یافتن به درون

وقتی از من پرسیده می‌شود که تسلط را چگونه تعریف می‌کنید و یا شعار شما در زندگی و یا نوشتن کتاب چیست؟ می‌گویم «راه یافتن به درون هر چیز». همیشه تلاش می‌کنم به درون چیزها راه پیدا کنم. همه چیز از بیرون دارای ظاهری مشخص است و انگار همین ظاهرِ بی‌روح است. شما فقط ظاهر و پوسته را می‌بینید. وقتی واردِ آن می شوید قلب تپنده و  واقعیت را به خوبی می‌بینید. زمانی که یادگیریِ شطرنج یا پیانو را آغاز می‌کنید شما از بیرون نگاه می‌کنید. فقط سطوح ظاهری و بیرونی آنرا می‌بینید. قوانین یا اصول اولیه را فرا می‌گیرید. در ابتدا بسیار کند و خسته کننده است و اصلا نمی‌فهمید. همه چیز گیج کننده و مبهم است. اما در نهایت اگر با جدیت این مسیر را ادامه دهید بالاخره راه خود را به درون آن پیدا خواهید کرد و متوجه می‌شوید که همه چیز در درون زنده و پویا  است. صفحهُ شطرنج و یا پیانو دیگر یک شیِ فیزیکی مرده نیست. بلکه جزیی از وجود شماست که شما آن را درون‌سازی کرده‌اید. دیگر لازم نیست به کلید ها فکر کنید. کلید ها همیشه در سر شما قرار دارد. این یعنی تسلط.  ورزش نیز مثال خوبی است. در مورد کسی که در فوتبال استادِ کامل است می‌گوییم انگار که در پشت سرش چشم دارد. اما چنین نیست. آن‌ها به درون بازی نفوذ کرده‌اند. چنین چیزی در مورد دانشمندان و نویسندگان، هنرمندان و سایر شغل ها نیز صدق می‌کند. اساتید همه چیز را از منظرداخل و نه خارج می بینند.

قانون روزانه: در صورتی که سخت‌کوش باشید شما راه خود را به عمق دانش پیدا خواهید کرد. و این همان هدف غایی تسلط است: یعینی شناخت از درون

بدون نظر

پاسخ دهید