برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

اخلاق هنرپیشگی را در خود تقویت کنید

استادان بزرگ از جمله استادان معاصر همگی روحیه هنرپیشگی خود را حفظ می‌کنند .پول، شهرت و جایگاه برای آنها انگیزه نیست .بلکه ایجاد یک اثر کامل، طراحی بهترین ساختمان، کشف قوانین علمی جدید و تسلط بر حرفه و پیشه خودشان انگیزه اصلی می‌باشد. چنین دیدگاهی به آن ها کمک می‌کند تا درگیر فراز و فرود‌هایِ شغلی شان نباشند .برای آنها تنها کار و اثر هنری‌شان است که مهم است  و در پایان همین اساتید به پول بیشتری دست پیدا می‌کنند و با تقویت و پرورش این رویه، شهرت بیشتری به دست می‌آورند. استیو جابز این اخلاق هنرپیشگی را در خود تقویت کرد. او این خصلت را از پدرش به ارث برده بود. پدری که دوست داشت با دست‌هایش آثارش را بسازد. استیو جابز عشقِ خود به کمال و بهبود بخشیدن را وارد طراحیِ محصولات اپل کرد و این همان هدفی است که یک استاد دنبال می‌کند: بهتر کردنِ جهان و داشتنِ احساس افتخار نسبت به چنین موفقی.

قانون روزانه:روح هنرپیشگی را حفظ کن.همیشه یادت باشه: این تنها کار واثر هنری است که مهم است.

بدون نظر

پاسخ دهید