برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

دانش محدودیت ندارد

ناپلئون بناپارت در کودکی مجذوب بازی های استراتژی و کتاب‌هایی شد که در آنها مثالها و نمونه هایی از رهبری عملی ارائه شده بود. او با وارد شدن به اکادمی نظامی بر شغل نظامی متمرکز نشد و در نتیجه خود را در این سیستم یک وصله ناجور می‌دید .در عوض او نسبت به یادگیری جنبه‌های مختلف هنر های نظامی احساس نیاز و دغدغه‌مندی شدیدی داشت و در این زمینه مطالعات زیادی داشت به گونه‌ای که افراد مافوق از این عمق دانش او شگفت زده شدند. در نتیجه در همان سنین پایین مسئولیت های سنگینی به او سپرده شد. او به سرعت یادگرفت چگونه خونسردی خود را حفظ کند و از تجارب خود درس بگیرد و اینکه چگونه اشتباهات خود را جبران کند. زمانی که او مسئولیت‌های سنگین‌تری در میدان نبرد را بر عهده گرفت در واقع یک دوره کارآموزی را طی کرده بود که حجم و عمق آن دو تا سه برابرِ دوره‌ای بود که همرزمان او طی کرده بودند. وقتی مسئولیت رهبری به ناپلئون جوان بلندپرواز سپرده شد او به گونه‌ای عمل کرد که بزرگترین انقلاب را در تاریخ نظامی رقم زد و اندازه و شکل ارتش ها را تغییر داد و به تنهایی پیشنهاد مانور نظامی را در میدان جنگ معرفی کرد. در پایان این دوره رشد و توسعه، او حس بسیار شگفت انگیزی نسبت به جنگ و میدان جنگ و شکل کلی درگیری‌ها داشت و  از توانایی بسیار بالایی برای ارزیابی موقعیت‌های جنگی تنها با یک نگاه برخوردار بود به گونه ای که همه فکر می‌کردند او دارای قدرت ما فوق بشری است.

قانون روزانه: بشترین لذت را از کسب دانش و اطلاعات ببرید. تصور کنید عطش شما برای دانش سیری ناپذیر است. فکر کنید همیشه نادان هستید.

بدون نظر

پاسخ دهید