برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

افق های خود را گسترش دهید.

در واقع در مرحله کارآموزی  هیچکس قصد ندارد به شما کمک کند و یا به شما دستورالعملی بدهد. همه چیز بر علیه شماست. اگر به دنبال شرکت در کارآموزی هستید باید خود را برای کسب تسلط آماده کنید. باید خودت این کار را و آن هم با انرژی بسیار بالا انجام دهی. زمانی که وارد این مرحله می‌شوید به طور کلی از پایین ترین نقطه و پله شروع می‌کنید .به واسطه جایگاه تان، دسترسی شما به دانش و افراد بسیار محدود است. اگر دقت کافی نداشته باشید ممکن است همین جایگاه را بپذیرید و خود را بر اساس آن تعریف کنید. مخصوصاً اگر شما از پیشینه‌ای ضعیف و سطح پایین برخوردار باشید باید به رغم همه محدودیت‌ها تلاش و تقلا کنید و پیوسته سعی کنید افق‌های خود را گسترش دهید. در هر موقعیت یادگیری باید خود را تسلیم واقعیت کنیم. اما این بدان معنا نیست که باید در یک مکان متوقف شوید. مطالعه کتاب ها و مطالبی که به موضوعاتی فراتر از نیازها می‌پردازند همیشه نقطه شروع خوبی است. شما با قرار گرفتن در معرض ایده‌های مختلف در دنیای بیرون کم کم برای کسب دانش و شناخت بیشتر احساس نیاز بیشتری می کنید. شما دیگر نمی پذیرید که خود را به یک کنج تنگ محدود کرده و به همین مقدار دانش بسنده کنید. افرادی که در حوزه تخصصی شما قرار دارند و جزء حلقه های دوستان شما محسوب می شوند در واقع خود هر کدام  مانند دنیایی هستند و نقطه نظرات و داستان های آنها به طور طبیعی می تواند افق دید شما را گسترش درد و باعث تقویت مهارتهای اجتماعی شما شود. با حداکثر تعداد افراد تعامل و معاشرت داشته باشید. این حلقه افراد به تدریج بزرگتر و بزرگتر می شود.

قانون روزانه: همیشه برای گسترش دادن افق‌های پیشرفت خود حرص و ولع داشته باش. زمانیکه احساس می‌کنید کند شده‌اید و یا به یک سطح خاصی از مهارت بسنده می‌کنید خود را مجبور به حرکت کنید ودنبال چالش‌های جدیدی باشید.

بدون نظر

پاسخ دهید