برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

چاقو کشیدن بر روی استاد

در اسپانیایی عبارتی است که می گوید"استاد را با شمشیر بزن" .این عبارتی است که در شمشیربازی استفاده می شود و به لحظه‌ای  اشاره می کند که شاگرد جوان و چابک آنقدر ماهر می شود که می تواند استاد خود را به دو نیم کند این مثال را می‌توان در مورد سرنوشت اکثر اساتیدی که با شورش شاگردان خود مواجه می شوند نیز استفاده کرد .افرادی که مانند ضربه شمشیر  دو نیم  می‌شوند. ما در فرهنگ خود  افرادی که شورشی  به نظر می رسند را تکریم می‌کنیم اما  باید چیزی واقعی و محکم وجود داشته باشد تا ما علیه آن شورش کنیم در غیر این صورت شورش کردن بی‌معنی است و منجر به قدرت نمی‌شود. مربی یا کسی که حکم پدر دارد چنین  استانداردی را به شما ارائه می‌دهد که شما می توانید ضمن منحرف شدن از آن هویت خود را بسازید. شما بخش های مهم دانش آنها را نهادینه و درونی می‌کنید و بر بخش‌هایی که به زندگی شما مربوط نیست شمشیر می کشید .این اقتضایِ تغییرات نسلی است که بعضی اوقات پدر باید کشته شود تا فرزندان و دختران فضا و میدان کافی برای کشف خود پیدا کنند. شما احتمالاً در زندگی خود چندین مربی خواهید داشت که همه آنها مانند گام هایی است که شما را به تسلط و استادی سوق می دهند. در هر مرحله از زندگی شما باید معلمان مناسبی را پیدا کنید و نیازهای خود را به وسیله آن ها تامین کرده و سپس از آنها بگذرید و به راه خود ادامه دهید و اصلاً هم احساس شرم نداشته باشید احتمالاً مربی و استاد شما نیز همین مسیر را طی کرده است و این جزئی از دنیا و زندگی است.

قانون روزانه:بخش‌های مهمی ازدانش استاد که به شما مربوط می‌شود را درون سازی کنید و بر بقیه شمشیر بکشید

بدون نظر

پاسخ دهید