برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

در پیش گرفتن رویکرد هکرها

مدل کارآموزی در هر عصر منطبق با سیستمِ تولید حاکم در آن عصر می باشد. ما اکنون در عصر کامپیوتر قرار داریم و این رویکرد هکر نسبت به برنامه نویسی است که می‌تواند نوید بخش بهترین مدل برای این عصر جدید باشد  طبق این مدل ، شما باید حداکثر تعداد مهارت های ممکن را بیاموزید  و شرایطی که شما را به این مهارت ها سوق می‌دهد دنبال کنید اما به شرط اینکه این مهارت ها با علایق درونی شما در ارتباط باشند. مانند یک هکر شما باید برای کشف استعداد واقعی خود  ارزش قائل باشید و در دام تن دادن به  شغلی که در گذشته برای شما مشخص شده است نیفتید. شما مطمئن نیستید که این مسیر به کجا ختم می شود اما از دسترسی آزادانه به اطلاعات و همه دانشی که در مورد مهارت اکنون در اختیار ماست نهایت استفاده را می برید .شما متوجه می شوید که چه نوع کاری مناسب شماست و از چه چیز باید با تمام وجود دوری و امتناع کرد. شما در این مسیر روند آزمایش و خطا را در پیش می گیرید. این سیر شما و حرکت شما نه به خاطر ترس شما از تعهد است بلکه به خاطر این است که  شما در حال گسترش و توسعه پایگاه مهارت و امکانات جدید هستید. در یک نقطه مشخص زمانی که در مورد چیزی تصمیم نهایی و قطعی می گیرید ایده ها و فرصت ها خودشان را به شما نشان می‌دهند. در این صورت همه  مهارت هایی که به دست آورده اید برای شما حکم طلا را دارد شما همه این مهارت ها را به گونه‌ای استادانه که فقط منحصر به ویژگی‌های فردی خودتان است ترکیب می کنید.

قانون روزانه: در عصر جدید کسانیکه یک مسیر غیرمنعطف و سخت در دوران جوانی خود می‌پیمایند از یک شغل خسته کننده و کسالت‌اور سر در می‌آورند.کارآموزی با حیطه و گزینه‌های وسیع‌تر عکس این را برای شما به ارمغان می‌آورد و گزینه‌های ممکنِ بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهد.

بدون نظر

پاسخ دهید