برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

فرایند خلاق

با توجه به اینکه فرآیند خلاق به راحتی به دست نمی‌آید و برای کسب آن نمی‌توان دوره‌های آموزشی برقرار کرد اغلب دچار اشتباه می‌شویم. با مطالعه داستانِ اساتید در همه دوران‌ها می‌توانیم الگویی بسیار مهم و همچنین بعضی عناصر را شناسایی کنیم که می‌توانیم در زندگیِ امروز به کار گیریم. اول اینکه فرایند خلاق در مراحل اولیه دارای دوره‌ای همراه با ذهنیت باز است. دراین دوره شما به خودتان اجازه می‌دهید تا رویاپردازی داشته باشید و در دنیای خیالی خود سیر کنید. در ابتدا ضرورتی ندارد به صورت متمرکز عمل کنید. در این دوره اجازه دهید پروژه با احساسات قوی‌تان یعنی احساساتی که برخاسته از تمرکزِ شما بر ایده‌های‌تان است ارتباط برقرار کنند. محدود کردن گستره و دنبال کردن عمیق تر و جدی ترین ایده‌ها در مراحل بعدی و نزدیک کردن پروژه به واقعیت و منطق راحت‌تر است. دوم بهتر است از حوزه خود و حوزه‌های دیگر شناخت گسترده‌ای داشته باشید و ارتباطات و اتصالات بیشتری را در ذهن خود ایجاد کنید. سوم برای زنده نگهداشتن این فرایند، هرگز نباید دچار کندی و سستی شوید چراکه چشم انداز اولیه شما  معرفِ هدف و نقطه نهایی است.باید از وضعیت کنونی کار خود ناراضی نباشید و همواره سعی کنید ایده‌های خود را با نوعی حسِ عدم قطعیت بهبود بخشید. شما دقیقا مطمئن نیستید که در مرحله بعد چه اتفاقاتی می‌افتد. این عدم قطعیت باعث راندن شما به سمت خلاقیت و حفظ تازگیِ موضوع می‌شود .در نهایت شما باید کندی را  فی نفسه به عنوان یک فضیلت در نظر بگیرید. زمان در تلاش های خلاقانه همیشه یک موضوع نسبی است . صرفنظر از اینکه تکمیل پروژهُ شما ماهها و یا سالها طول می‌کشد همیشه شما حس بی حوصلگی را تجربه می‌کنید و تمایل دارید که به نقطه پایانی برسید بهترین اقدام برای به دست آوردن قدرت تخیل،  غلبه بر این بی حوصلگی طبیعی است.

قانون روزانه:تصور کنید چند سال گذشته است و اکنون به کارهایی که در گذشته انجام داده اید نگاه می‌کنید.آن وقت است که ماه‌ها و سالهایی که به این فرایند اختصاص داده‌اید دیگر برای شما ملال‌آور و خسته کننده نیست. زمان بهترین یاور شماست.

بدون نظر

پاسخ دهید