برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

نگاهی وسیع تر و دوراندیشی

در  محیطِ رقابتیِ دارای بازنده و برنده، شخصی که دارای دیدگاهی وسیعتر و جهانی‌تر است لاجرم غالب خواهد شد و دلیل آن ساده است. چنین شخصی می‌تواند  فراتر از لحظه‌یِ کنونی فکر کند و با تعیین استراتژی دقیق، تغییرات محیط را کنترل کند. بعضی افراد همیشه در زمان حال محصور هستند و رویدادهایِ زمان حال تصمیمات آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها خیلی زود احساسی می‌شوند و یک مسئله را بیش از حد جدی می‌گیرند. کسب تسلط به طور طبیعی دیدگاه و نگرشی وسیع‌تر برای شما به ارمغان می‌آورد. اما عاقلانه‌تر این است که از همان مراحل اولیه با آموزش و به طور مستمر دیدگاه خود را با سرعتِ بیشتری توسعه دهید. شما می‌توانید این کار را با یادآوریِ هدف کلیِ فعالیت کنونی خود و ارزیابیِ میزان انطباق آن با اهداف دراز مدتِ خود انجام دهید. شما باید عادت کنید در برخورد با هر مسئله‌ای، ارتباط و انطباق آن با تصویر بزرگ تر و هدف کلی تر را ارزیابی کنید. در صورتیکه کار و یا اثر شما نتیجه و تاثیر مطلوب را نداشته باشد باید از همهُ زوایای دیگر به آن نگاه کنید تا اینکه ریشه و منشا مشکل را پیدا کنید. نباید صرفاً نظاره‌گر رقیبان در حوزه تخصصی خود باشید بلکه باید ضمن تحلیل نقاط ضعف‌شان ،آنها را  آشکار سازید. با چنین عادت و آموزش ذهنی مسیر شما برای رسیدن به تسلط هموار می‌شود و از رقابت فاصله بیشتری می‌گیرید.

قانون روزانه: شخصِ دارای دیدگاه وسیع‌تر همیشه پیروز است. به دیدگاه خود وسعت ببخشید.

بدون نظر

پاسخ دهید