برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

ذهن خود را همیشه پویا نگه دارید

زمانی که کودک بودیم ذهن ما هرگز از حرکت باز نمی‌ایستاد .ما از تجارب جدید استقبال می‌کردیم و آنها را وارد ذهن خود می‌کردیم .سرعت یادگیری ما بالا بود زیرا جهان اطراف ما برای ما جهانی هیجان انگیز بود و تازگی داشت. زمانی که ناامید و یا ناراحت می‌شدیم برای رسییدن به خواسته خودمان روش خلاقانه‌ای پیدا می‌کردیم و به سرعت آن مسئله را فراموش می‌کردیم زیرا چیز جدیدی در مسیر ما قرار داده شده بود. ذهن ما همیشه در حال حرکت ، پویا و کنجکاو بود. به اعتقاد ارسطو،  این حرکت و جنبش است که زندگی را تعریف می‌کند. هر چیزِ ساکن و غیر متحرک مرده است. چیزهایی که سرعت و حرکت بیشتری دارند دارای زندگی بیشتری هستند. همه انسانها در ابتدا دارای ذهنی سیال و متحرک هستند و با بالا رفتن سن، این حرکت و سیالیت کمتر و کمتر می شود. ممکن است فکر کنید که افراد به دنبال بازیافتن ظاهر زیبایِ جوانی و  لذت های دوران جوانی هستند اما آنچه که واقعا شما در زمان پیری به آن نیاز دارید بازگشت همان سیالیت ذهنی است که شما در زمان جوانی از آن برخوردار بودید. زمانی که متوجه شدید  افکار شما حول یک موضوع و ایده‌ای خاص می‌چرخد( یک دغدغه و یا کینه) به اجبار فکر خود را از آن دور کنید و حواس خود را به چیزی دیگری معطوف کنید و مانند کودک چیز جدیدی برای بازی کردن و سرگرمی پیدا کنید چیزی که ارزش تمرکز ذهن بر آن داشته باشد. زمان خود را بر چیزهایی که نمی توانید تغییر دهید و یا در آنها نفوذ کنید تلف نکنید. همیشه به حرکت خود ادامه دهید.

قانون روزانه: همیشه در لحظه واکنش دهید. براساس موضوع و فکر و تکلیف در همین لحظه

بدون نظر

پاسخ دهید