برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

خود را در جزئیات غرق کن

زمانی که لئوناردو داوینچی تصمیم گرفت یک سبک کاملا جدیدی از نقاشی ایجاد کند( سبکی که واقعی تر و احساسی تر بود) با وسواس زیادی جزئیات را مورد بررسی قرار داد و ساعت‌های زیادی را صرفِ آزمایش بر روی  برخوردِ انواع نور به اشیا هندسی کرد تا بتواند نحوه تاثیر نور بر ایجاد تغییر در ظاهر اشیا را آزمایش کند. او صدها صفحه دردفترچه خود را به بررسیِ درجاتِ مختلف سایه و ترکیب‌هایِ مختلف آنها اختصاص داد. او همچنین همین دقت و توجه را در مورد چین‌های لباس، الگو های مو، تغییرات مختلف در حالات مختلف صورت داشت. با نگاه به آثار داوینچی ما این تلاش ها و دقتی که  به آثارش اختصاص داده است را نمی‌بینیم.  اما می‌توانیم ببینیم که چقدر نقاشی‌های او زنده و واقعی است .درست انگار اینکه واقعیت را شکار کرده باشد.

به طور کلی سعی کنید در نزدیک شدن به یک ایده یا مسئله‌ همواره دارای ذهنی باز باشید. اجازه دهید توجه و دقت شما بر روی جزئیات، افکار شما را هدایت کند و نظریات شما را شکل دهد. همه چیز در طبیعت یا جهان را به عنوان چیزی که منعکس کننده بُعد اساسی و مهمی از زندگی است نگاه کنید. غرقِ جزئیات شدن باعث می شود مغز شما از کلی‌نگری فاصله بگیرد و شما را به واقعیت نزدیک تر کند.

قانون روزانه: با آشکار کردن جزییات پی به راز واقعیت ببرید.

 

 

بدون نظر

پاسخ دهید