برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

از شکست ها به عنوان پلی  برای رسیدن به کمال استفاده کن.

هنری فورت دارای استعدادی طبیعی برای کار مکانیکی بود و قدرتش  به اندازه قدرتِ مخترعان بود (یعنی از تواناییِ تصور کردن قطعات خودرو و نحوه کار کردن آنها با همدیگر در ذهنش برخوردار بود) . فورد برای توصیف نحوه کار این قطعات فقط دستمال خود را بر روی میز قرار می‌داد و به جای اینکه صحبت کند نموداری را رسم می‌کرد که نحوه کار قطعات را نشان می‌داد. دوره کارآموزی او با داشتن چنین هوشی کوتاه و سریع بود اما زمانی که می‌خواست اختراعات خود را به تولید انبوه برساند مجبور بود بپذیرد که او دانشِ لازم برای این کار را ندارد. در نتیجه او باید دربارهُ فعالیت تجاری و کارآفرینی وارد مرحله کارآموزی می‌شد. خوشبختانه کار کردن بر روی خودروها بصورت عملی، هوش سرشار، صبر و شیوه حل کلی مسائل  را در او تقویت کرده بود. زمانی که ماشین خراب می‌شود نباید ناراحت و یا نامید  شوید.  در واقع این نوعی توفیق اجباری است چرا که خراب شدن ماشین به طور کلی وجود نوعی نقص ذاتی و شیوه بهبود آن را برای شما هویدا می‌کند. شما آنقدر با آن ور می‌روید تا بالاخره درست می‌شود. همین قاعده در مورد پروژه‌های کار آفرینی هم صدق می‌کند. اشتباهات و شکست‌ها دقیقاً ابزاری برای یاد گرفتن و آموزش است. آنها نارسایی‌های شما را آشکار می سازند. نارسایی‌هایی که نمی‌توان از زبان دیگران شنید. چرا که آنها دارای انگیزه‌های سیاسی هستند و انتقاد و یا تحسین آنها همیشه مغرضانه است. علاوه برآن، شکست به شما اجازه می‌دهد تا عیب‌ها و نقایص ایده‌های خود را که فقط در حین اجرای آنها آشکار می شود را به خوبی بشناسید. شما نیازهای واقعی  مخاطبان خود و همچنین تناقض بین ایده ها و تاثیر آنها بر عموم مردم را به خوبی می‌شناسید.

قانون روزانه: نقص و عدم کارکرد صحیح نوعی ابزار برای آموزش است.آنها سعی می‌کننده چیزی به شما بگویند.با دقت به‌آنها گوش کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید