برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

استقامت خلاقانه

در حین کار کردن بر روی «کتاب تسلط» متوجه شدم که چالش بزرگی وجود دارد. تجربه قبلی من در نوشتن کتاب نشان می‌داد که من در مراحل پایانی نگارش کتاب آنقدر خسته می شوم که ممکن است نگارش من دچار خدشه شود. به اعتقاد من بسیاری از نویسندگان در میانه راه به واسطه پیچیدگی و یا عدم سازماندهی مطالبشان درمانده می‌شوند. من تصمیم گرفتم که نگارش این کتاب را به مثابه یک ماراتن قلمداد کنم و روشی برای تقویت قدرت و استقامت خود تا پایان خط پیدا کنم. بنابراین تصمیم گرفتم تمرین‌هایم را زیاد کنم. من به طور معمول هر روز نرمش می‌کنم اما به تدریج فاصله و دفعات دوندگی را افزایش دادم. می‌دانستم که به یک‌ جایی (سطح فلاتی)میرسم که دیگر حتی با افزایش دادن مدت زمان دوندگی احساس خستگی نخواهم کرد. در پروژه نگارش این کتاب نیز با رسیدن به این سطح مطمئن بودم بقیه پروژه را با انرژی به پایان خواهم برد .در ورزش‌هایی مانند دوچرخه سواری، مسافت طولانی باعث تقویت سطح استقامت و تحمل می شود. بهتر است برای مدتی به جای اینکه به حرکات سنگین اضافه ادامه دهید در همان سطح  فلاتی بمانید.

در چند ماه آخر و زمانی که مهلت اتمام در حال نزدیک شدن بود احساس کردم که آرامش بیشتری دارم و بهتر می‌توانم با استرس خودم کنار بیایم و انرژی لازم برای نوشتن چندین ساعته را دارم. من به این نتیجه رسیدم که ذهن و بدن هر دو به گونه‌ای با هم در ارتباط هستند که نمی‌توان اثر آنها بر همدیگر را از هم تفکیک کرد. احساس انرژی در من بر خلق و خوی من تاثیر می‌گذارد که این نیز به نوبه خود بر کار من مستقیماً تاثیر گذار است. احساس سردرگمی و بی نظمی در کار نیز دارای اثری مخرب و منفی بر جسم و بدن ما دارد.

قانون روانه: خلق هر چیز باارزشی مانند دوی ماراتن است: باید برای آن تمرین کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید