برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

به کارها و آثار خود زندگی ببخشید.

عطش لئوناردو داوینچی برای نفوذ به قلبِ زندگی و بررسی جزئیات آن باعث شد تا او تحقیقات کامل و جامعی در زمینه آناتومی انسان و حیوان داشته باشد. او می‌خواست جزئیاتِ درونی بدن انسان یا حیوان را نقاشی کند. در نتیجه  ضمن بررسی آناتومی لاشه گربه، استخوان‌ها و جمجمه او را مورد بررسی قرار داد . او همچنین در کالبد شکافی انسان‌ها از نزدیک شاهد بافت ماهیچه‌ها و اعصاب انسان بود. نقاشی‌های آناتومی او نسبت به سایر آثار زمان خود از نظر واقعیت و دقت بسیار جلوتر بود. شما نیز در کار خود باید همین مسیر لئوناردو را دنبال کنید. اکثر افراد فاقد حوصله  و دقت لازم در مورد جزئیات و نکات ریزی که ذاتاً بخشی از کار آنها است هستند. آنها با عجله می‌خواهند به نتیجه مورد نظر برسند و همیشه یک دیدگاه و نگاه کلی دارند. آثار آن‌ها همیشه این عدم توجه به جزئیات را نشان می‌دهد و در نتیجه نمی توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و احساسِ نوعی نقصان در آنها وجود دارد .شما باید آثار خود را به عنوان یک موجودِ دارای حیات و زندگی ببینید. درصورت قلمداد کردن آثار خود به عنوان یک موجود زنده،  مسیری که به تسلط ختم می‌شود همان دقت و بررسی جزئیات است تا حدی که شما می‌توانید نیروی حیات را احساس کنید و آن را بدون تحمل زحمت در کار خود آشکار سازید.

قانون زندگی:اثر و حصول خود را به عنوان یک موجود زنده قلمداد کن.وظیفه شما این است که به آن جان دهید و دیگران را متوجه زندگی و حیات آن کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید