برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

مغز استاد

شما باید نسبت به تغییراتِ عصب‌شناسی که در مغز رخ می‌دهد شناخت کسب کنید. وقتی کار جدیدی را شروع می‌کنید تعداد زیادی از نورون‌ها در قسمت قدامی قشرِ خاکستری مغز ضمن  فعال شدن امکان یادگیری را برای شما فراهم می‌کنند. مغز انسان مجبور است با حجم بسیار بزرگی از اطلاعات جدیدکار کند و در صورتی که فقط بخشی محدود از مغز بخواهد چنین کاری را انجام دهد استرس و فشار کاری بالایی ایجاد خواهد شد. در مرحله ابتدایی و زمانی که روی یک کاری متمرکز می شویم اندازه قشر خاکستری مغز در قسمت جلو افزایش پیدا می‌کند. امازمانی که مهارتی را تکرار می‌کنیم آن مهارت در مغز ما نهادینه و خودکار می‌شود و مسیرهای عصبیِ مرتبط با آن مهارت به لایه‌های پایینیِ قشر خاکستری مغز منتقل می‌شوند. در نتیجه عصب‌هایی که در قسمتِ قدامی قشر خاکستری مغز قرار دارد و قبلاً برای یادگیری مهارت به آنها نیازداشتیم اکنون آزاد شده و برای یادگیری هایِ دیگری به کار گرفته می‌شوند و اندازه این قسمت خاکستریِ قدامی به شکل اول برمی‌گردد در پایان شبکه‌ای کامل از عصب‌ها برای به یاد آوردن این مهارت‌ها و فعالیت خاص توسعه پیدا می‌کنند به همین علت ما می‌توانیم سالها بعد از اینکه برای اولین بار نحوه دوچرخه سواری را یاد گرفته‌ایم امروزه نیز دوچرخه را برانیم. اگر به قشر خاکستریِ افرادی که بر یک مهارت خاص از طریق تکرار مسلط شده‌اند نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم که این قسمت در زمانی که فرد مهارت را انجام می‌دهد کاملاً منفعل و غیر فعال است. در واقع در اینجا فعالیت‌های مربوط به یک مهارت در لایه‌های عمیق تر مغز و بدون نیاز به شناخت و توجه آگاهانه و به صورت خودکار فرد انجام می شود.

قانون روزانه: هرچه مهارت‌های بیشتری فراگیرید، مغز غنی‌تر خواهد شد.تین دیگر بستگی به خودتان دارد.

بدون نظر

پاسخ دهید