برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

درباره مدیتیشن

معمولاً نویسندگان با ایده‌هایی جذاب، نوشتن را شروع می‌کنند و شور و شعف و انرژیِ ایده جذاب در چند فصل اول کتاب کاملا آشکار است. اما به تدریج در جزئیات و مطالب گم می‌شوند و سازماندهی کتاب به هم می‌ریزد. در واقع آنها ایده‌های مشابهی را به کرات بیان می‌کنند به گونه ای که چند فصل آخر کتاب دیگر آن نشاط و انرژی فصل‌های اول را ندارد. واقعاً حفظ روحیه انرژی، اشتیاق و نشاط در چندین ماه و یا سال که به نوشتن کتاب اختصاص پیدا می‌کند کار مشکلی است. من برای غلبه بر چین مشکلی هر روز صبح از مدیتیشنِ چهل دقیقه‌ای زن(Zen) استفاده می‌کردم. در این نوع مدیتیشن، هدف اصلی، یادگیری نحوه تخلیه کامل ذهن و تقویت نیروهای برتر و تمرکز و دسترسی به اشکال ناخودآگاه و شهودی تفکر است. این مدیتیشن به  طور قابل ملاحظه‌ای تمرکزم را در هنگام خواندن و یا  یادداشت برداری بهبود بخشیده است. موارد جزئی و بی‌اهمیتی که سال‌ها قبل باعث آزار من می‌شد امروزه عمدتاً فراموش و یا نادیده گرفته می شود. امروزه صبر من برای تحمل کارها و تمرین‌های سخت افزایش یافته است و بهتر می‌توانم با انتقادات جزئی کنار آیم. از همان روزهای نخست تاثیر و کمک این فعالیت را بر فعالیت‌ها و رفتار خودم به عینه دیدم و از آن زمان تاکنون هر روز صبح من به این نوع مدیتیشن ادامه داده ام. اگر در مسیر رسیدن به تسلط بی قرار و مضطرب هستید و یا چیز های جزئی و بی اهمیت باعث آزرده خاطر و یا حواس پرتی شما می شودپیشنهاد می‌کنم از مدیتیشن استفاده کنید.

قانون روزانه: مغز استاد باید بتواند برای مدتی طولانی بر روی یک چیز متمرکز شود.این عادت را در خود تقویت کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید