افتخار ما

تربیت هزاران کوچینگ است

9200

کوچینگ

800

نیروی بازار کار

160000

ساعت آموزش

4200

مقاله تخصصی

اهداف و چشم انداز

مرکز کوچینگ ایران ، برگزارکننده دورههای آموزشی آنلاین برنامه ریزی کوچینگ و بیزینس کوچینگ ، با 20 سال سابقه، از شروع یادگیری تا کسب درآمد در بازار کار در کنار شما هموطنان عزیز است.