شما چه نوع رهبر هستید؟


شما چه نوع رهبر هستید؟

نکته کلیدی برای اینکه یک رهبر موثر و بادوام باشید، توانایی رهبری در موقعیت‌های مختلف و با افراد مختلف است. برای دستیابی به این هدف، به ترکیب خوبی از سبک های رهبری نیاز دارید.

این آزمون سریع به شما کمک می کند تا تشخیص دهید که در کدام سبک های رهبری خوب هستید و ممکن است نیاز به توسعه بیشتر داشته باشید.

این مسابقه بر اساس شش سبک رهبری مشخص شده توسط دانیل گولمن، یعنی:


  • اجباری (یا فرماندهی)
  • تنظیم سرعت
  • معتبر
  • وابسته
  • دموکراتیک
  • مربیگری

برای دریافت بازخورد دقیق، مهم است که به هر سوال صادقانه پاسخ دهید و در مورد وضعیت فعلی خود فکر کنید و نه اینکه چگونه می خواهید در آینده باشید.

برای شروع روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

بدون نظر

پاسخ دهید