کارگاه آموزشی:جرئت،ایده و اقدام:با کارآفرینی رویای خود را بسازید