برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

وقتی ماری کوری،  که بعدها رادیوم را کشف کرد، چهار ساله بود، وارد اتاق مطالعه پدرش می‌شد و مقابل جعبه شیشه ایِ حاوی انواع ابزار آزمایش شیمی و فیزیک می‌ایستاد. او بارها و بارها به آن اتاق برمی‌گشت تا به وسایل خیره شود و انواع آزمایش‌هایی که می‌توانست با این لوله ها و وسایل اندازه گیری انجام دهد را در ذهن خود تصور می‌کرد. سالها بعد، هنگامی که او برای اولین بار وارد آزمایشگاه واقعی شد و اولین آزمایش را انجام داد، بلافاصله دوباره با آرزوی دوران کودکی خود ارتباط برقرار کرد. او می‌دانست که حرفه خود را پیدا کرده است.

قانون روزانه: این کار، آرزوی دوران کودکی شما بود. دوباره با آن ارتباط برقرار کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید