برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

پول و موفقیت

پول، مقام و جایگاه می‌تواند برای بسیاری از افراد انگیزه‌ای  قوی باشد. چنین افرادی تصور می‌کنند استعدادیابی و شناسایی قریحه و استعدادِ خدادادی در واقع نوعی اتلاف وقت می‌باشد. اما این نوع تفکر در درازمدت نتیجه‌ای در پی ندارد. همه ما اثراتِ دغدغه نتیجه داشتن و نتیجه گراییِ محض را می‌دانیم. اگر ما احساس نیاز  و تمایل  شدید به خواب داشته باشیم به احتمال کمتر خوابمان خواهد برد. اگرما برای ارائه بهترین سخنرانی در یک کنفرانس تحت فشار باشیم نسبت به نتیجه و پیامد، احساس اضطراب شدیدی خواهیم کرد و در آخر نتیجه سخنرانی مطلوب ما نخواهد بود. اگر ما عاجزانه نیازمند یافتن یک شریکِ یا دوستان بسیار صمیمی در زندگی باشیم به احتمال بیشتر با دیدن آن ها، از  آنها دور خواهیم شد. در عوض اگر ما سخت نگیریم و بر چیزهای دیگری تمرکز کنیم احتمال اینکه به خواب برویم و یا یک سخنرانی عالی ارائه دهیم و یا دیگران را جذب کنیم بیشتر است. لذت بخش‌ترین چیزها در زندگی همیشه نتیجه چیزی است که مستقیماً انتظار آن را نداریم و یا مستقیماً بر آن تمرکز نمی‌کنیم. زمانی که تلاش می‌کنیم لحظات شادی را برای خود بسازیم آن وقت است که سرخورده می‌شویم.  همین اصل و  قانون برای دنبال کردن سرسختانه پول و موفقیت نیز صدق می‌کند. در واقع بسیاری از افراد موفق، مشهور و پولدار در ابتدا دغدغه پول و جایگاه را نداشتند. برای مثال استیو جابز را در نظر بگیرید که ظرف مدت زمان کوتاه زندگیِ خود ثروت افسانه‌ای را به هم زد. او چندان به مادیات دنیا توجه نمی‌کرد و فقط بر ایجادِ بهترین و اصیل‌ترین طراحی‌ها تمرکز داشت و با محقق کردن این آرزویِ خود توانست به ثروت زیادی نیز دست پیدا کند.

قانون روزانه: همیشه بر هدف‌تان متمرکز شوید.  موفقیت خودش به طور طبیعی به سراغ شما خواهد آمد.

بدون نظر

پاسخ دهید