برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

در مسیر زندگی هدفمند عمل کنید.

معمولاً در دنیای مدرن ما فاقد هدفمندی و حسِ  هدفی بزرگ در زندگی هستیم . در گذشته معمولا این مذهب و دین بود که هدفِ ما را مشخص می‌کرد. اما امروزه اکثر افراد در دنیای مادی گرا و سکولاریزه زندگی می‌کنند ما انسان ها، حیواناتی منحصربه‌فرد هستیم. ما باید دنیای خود را بسازیم. در واقع واکنش و پاسخ ما به جهان اطراف و رویدادها صرفاً برمبنای غرایز بیولوژیکی نیست. قطعاً ما با نبود راه و هدف شکست می‌خوریم. ما نمی دانیم چگونه زمان خود را برنامه‌ریزی و استفاده کنیم. به نظر می‌رسد در زندگی هدفی آرمانی و تعیین کننده وجود ندارد. اگرچه ما از چنین خلا و پوچی شناختی آگاهانه نداریم اما به انحاء مختلف این خلا و پوچی ما را به خود مشغول کرده است .احساس و ندای درونی ما برای انجام یک کار بهترین و مفید ترین راه برای پر کردن این خلا -یعنی نبود یک هدف و مسیر- است. در واقع این مسیر و هدف مانند همان هدف و جستجوی دینی و معنوی است که در گذشته داشتیم. چنین جستجویی را نباید حمل بر خود بینی یا مقابله با اجتماع شود. در واقع این جستجویِ هدف با چیزی بزرگتر از زندگیِ فردی ما در ارتباط است. تکامل انسان به عنوان یک گونه همیشه به ایجاد مهارت های متنوع و شیوه ها و طرز فکر‌های متنوع وابسته بوده است.

قانون روزانه:به موضوعات و فعالیت‌هایی در گذشته فکر کن که در آنها غرق شده بودید و آنرا سرنوشت خود می‌دانستید.فعالیت‌هایی که برای شما لذت بخش بودند.این همان هدف و رسالت زندگی شماست.

بدون نظر

پاسخ دهید