برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

هیچ ندای درونیِ برتری وجود ندارد.

یادتان باشد که نقش و سهم شما در فرهنگ می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. لازم نیست شما حتماً یک کارآفرین و یا یک چهره مشهور در دنیا باشید .مادامی که شما دارایِ دیدگاه و نقطه نظر خود هستید و از این دیدگاه برای اثرگذاری هر چند کوچک استفاده میک‌نید می‌توانید به اندازه یک شخص مهم در یک گروه یا سازمان اثربخش باشید. این مسیر ممکن است شامل کارها و فعالیتهای فیزیکی باشد. شما به کار خود و جایگاه کار خود افتخار می‌کنید و مسیر و تاثیر خود را بر بهبود کیفیت این کار می‌بینید . این اثرگذاری ممکن است در توجه جدی به خانواده و تربیت موثر خانواده نمود پیدا کند. در هر فعالیت و در هر حوزه‌ای شما به دنبال این هستید که ویژگیِ منحصر به فردِ خود و همچنین ابتکار و خلاقیت خود را به بهترین نحو ممکن به منصه ظهور برسانید. در جهانی که ظاهرا می‌توان جای افراد را با هم جا به جا کرد کسی را نمی توان پیدا کرد که جای شما را بگیرد. شما منحصر به فرد هستید. مهارت ها و تجربه شما و ترکیب این دو را نمی‌توان در فرد دیگری پیدا کرد و این یعنی آزادی واقعی و نهایت قدرتی که ما به عنوان انسان می‌‌توانیم در اختیار داشته باشیم.

قانون روزانه: هیچ ندای درونیِ برتری وجود ندارد.فقط این ندا باید با تمایل درونی و یک نیاز باطنی پیوند بخورد. دراین‌صورت انرژی حاصل از آن شما را به سمت بهبود و یادگیری مستمر سوق می‌دهد.

بدون نظر

پاسخ دهید