برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

منشا واقعی خلاقیت

شما باید ضمن تغییر دادن دیدگاه خود در مورد مفهوم خلاقیت،  آنرا از منظر و دیدگاه جدیدی نگاه کنید. اغلبِ افراد، خلاقیت را با طرز فکری خاص و هوشمندانه برابر می دانند. اما واقعیت این است که یک فعالیتِ خلاقانه فعالیتی است که کلِ وجود فرد را از جمله عواطف، سطح انرژی، شخصیت و ذهنیت او را در بر می گیرد. کشف کردن و اختراع چیزی که با کل مردم ارتباط پیدا می‌کند و همچنین خلقِ یک اثر هنری معنادار لاجرم مستلزم صرف زمان و تلاش و انرژی است که این امر نیز نیازمند سال ها تجربه و آزمایش و  پشت سر گذاشتن موانع مختلف و تمرکز بالاست. شما باید ضمن صبور بودن، کاملا ایمان داشته باشید که عمل شما بالاخره نتیجه و پیامد مهمی در پی خواهد داشت. حتی اگر شما دارای هوشی سرشار بوده و دانش و ایده های نابی در سر داشته باشید اما موضوع یا مسئله‌ای  را به اشتباه انتخاب کنید انرژی و علاقه‌های شما تحلیل خواهد رفت .در این صورت استعداد و هوش شما هرز خواهد شد.

قانون روزانه: بر هر کاری که می‌توانید با آن رابطه‌ای عاطفی برقرار کنید متمرکز شوید.ایده‌ها خودبخود به سراغ شما می آیند.

بدون نظر

پاسخ دهید