برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

وابستگی به دیگران یعنی بدبختی

هیچ چیزی بدتر از این نیست که احساس کنی آویزانِ دیگران هستی. وابستگی باعث می‌شود شما نسبت به همه نوع عواطف و احساسات از جمله خیانت، ناامیدی و یاس آسیب‌پذیر شوید. این احساسات، توازن و تعادل ذهنی شما را نابود می‌کند.بنابراین تکیه بر خود یکی از عوامل کلیدی است. برای این که بتوانید کمتر به دیگران و متخصصان وابسته شوید باید مهارت‌های خود را توسعه دهید و نسبت به قضاوت‌های خود اعتماد و اطمینان بیشتری کسب کنید. به یاد داشته باشید که ما معمولاً تمایل داریم در مورد توانایی‌های دیگران اغراق کنیم چراکه آنها تلاش می‌کنند در مورد دانش خود اغراق کنند و ما نیز تمایل داریم که مهارت‌های خود را دست‌کم بگیریم . برای جبران این نقیصه لازم است شما بیشتر به خود و کمتر به دیگران اعتماد کنید. باید به خاطر داشته باشید که تکیه بر خود به این معنی نیست که شما با تحمیل کردنِ جزئیات ناچیز و غیر مهم بر خود باعث بسته شدن دست و پای تان می‌شوید. شما باید بتوانید مسائل کوچکی که می‌‌توان به عهده دیگران گذاشت و مسائل بزرگتری که نیازمند توجه و مراقبت شما دارند را از هم تفکیک و متمایز کنید.

قانون روزانه: بسیار ساده است: وابستگی به دیگران یعنی بدبختی و وابستگی به خود یعنی قدرت.

بدون نظر

پاسخ دهید