برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

کسب تسلط را به عنوان راهی برای رهایی و نجات بنگرید

جهان پر از مشکلات و مسائلی است که بسیاری از آنها توسط خودمان ایجاد شده است. حل این مسائل نیازمند تلاش و خلاقیت زیاد است. صرفاً تمرکز کردن بر ژنتیک، فناوری، جادو و یا خوب بودن نمی تواند راه نجات ما باشد. ما نه تنها به انرژی برای توجه به مسائل عملی نیاز داریم بلکه نیازمند انرژی برای ایجاد نظم‌هایِ جدید منطبق با شرایط جدید نیز می‌باشیم. ما باید دنیای خود را  خلق کنیم. در غیر این صورت از بی عملی و انفعال خواهیم مرد. ما باید مجدداً به سراغ مفهومِ تسلط برویم. مفهومی که میلیون ها سال قبل ما را به عنوان یک گونه حیوانی از حیوانات دیگر متمایز کرد. البته تسلط برای غالب شدن بر محیط یا افراد دیگر نیست بلکه هدف آن تعیین سرنوشت ماست. نگرش و دیدگاه منفعلانه می‌تواند بسیار مخرب باشد . شما می‌توانید الگویی از یک  استادِ دارای شاهکار  در جهان مدرن باشید. شما در تحقق مهمترین هدف زندگی یعنی بقا و سعادت انسان ها در این عصر می‌توانید نقش آفرین باشید. شما باید خود را متقاعد کنید که این اقدامات و اثرگذاری انسانها در زندگی است که ارزش و کیفیت  ذهن  و مغز آن ها (آنگونه که سزاوار داشتن چنین مغز و ذهنی هستند) را نشان می دهد.

قانون روزانه:شما باید تلاش برای رسیدن به تسلط را تلاشی کاملا مثبت و ضروری قلمداد کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید