برنامه پیشرفت 365 روز سال

دکتر سعید جوی زاده 

مرحله یک

به اقتدار و قدرت درونی خود گوش کنید

شما به دنیا نیامده اید که صرفاً تمایلاتِ آنی خود را ارضا کنید و یا آن آنچه دیگران برای شما ساخته‌اند مصرف کنید. بلکه شما نیز باید ضمن اثرگذار بودن، هدفی والاتر را دنبال کنید. در راستای این هدف والاتر ، شما باید ویژگی‌های منحصر به فرد خود را پرورش دهید. زیاد به حرف ها و عقاید دیگران در مورد خود توجه نکنید.( یعنی افرادی که برای شما تعیین تکلیف می‌کنند و به شما می‌گویند چه چیز را دوست داشته باشید و از چه چیزی متنفر باشید). همیشه فکر خود و احساس خود را در بوته سوال و نقد قرار دهید. خود را و از جمله سلایق و تمایلات ذاتی خود و حوزه هایی که برای شما جذاب هستند را به طور کامل بشناسید. به صورت روزانه سعی کنید مهارت‌هایی که با هدف و روحِ منحصر به فرد شما سازگار است را بهبود بخشید. با ایجاد چیزهایی که منعکس کننده ویژگی‌هایِ منحصر به فرد شما است به تنوع فرهنگ که واقعاً نیاز امروز ما است  غنا ببخشید. از آنچه باعث متفاوت بودنِ شما می شود استقبال کنید. چراکه دنبال نکردن چنین مسیری است که اکثر اوقات باعث افسردگی شما می شود .این لحظه ‌هایِ  افسردگی ندا و محرکی است برای اینکه دوباره به قدرت و اقتدار درونی خود گوش کنید.

قانون روزانه:در مورد لحظه‌هایی از زندگی که در آن فعال هستید(و خواسته‌های درونی خود را دنبال می‌کنید) و لحظه‌هایی که منفعل هستید( وخواسته‌های دیگران را دنبال می‌کنید) تامل و تعمق کنید. احساسات و عواطف مربوط به این دو مسیر متفاوت را باهم مقایسه کنید.

بدون نظر

پاسخ دهید