در مقاله‌های قبلی، در مورد اینکه چگونه تیم‌های مدیریت ریسک و مدیریت می‌توانند در برنامه‌ریزی برای موارد احتمالی کمک کنند، بحث کرده‌ایم. در این مقاله به نقش مشاوران خارجی در تدوین و شکل‌دهی برنامه‌ریزی تداوم کسب‌وکار یک شرکت می‌پردازیم. برای شروع، بزرگترین مزیتی که مشاوران خارجی نسبت به تیم های مدیریت ریسک خانه دارند این است که عنصری از عینیت و بی طرفی را در فرآیند برنامه ریزی تداوم کسب و کار وارد می کنند . به عنوان مثال، در بسیاری از شرکت‌ها معمول است که نبردهای چمن و مراکز قدرتی داشته باشند که مانع عملکرد فرآیند مدیریت تداوم کسب‌وکار با روغن کاری خوب می‌شود. فکر کردن به شرکت‌ها بدون این فشارهای جناحی امری آرزویی است و از این رو، مدیریت باید این عوامل را هنگام تدوین استراتژی‌های خود در نظر بگیرد. اینجاست که مشاوران خارجی با عینیت و بی طرفی خود نقش دارند. از آنجایی که آنها خارج از سازمان هستند، می توانند به برنامه های تداوم کسب و کار شرکت نگاه دقیقی بیندازند و بدون تعصب و درگیر شدن در سیاست های سازمانی، به درست و نادرست اشاره کنند. علاوه بر این، هر چقدر در تیم های مدیریت ریسک خانه بهترین تلاش خود را به کار گیرند، مشاوران خارجی برای انجام کار آموزش دیده اند و از این رو توانایی بیشتری در آوردن عنصر حرفه ای به کار دارند. شرکت هایی مانند Boston Consulting، McKinsey و Booze Allen Hamilton هنر مشاوره کسب و کار را همراه با KPMG و Deloitte به کمال رسانده اند و از این رو، شرکت های بزرگ و متوسط ​​می توانند برای مشاوره در مورد چگونگی تدوین برنامه های مدیریت تداوم کسب و کار خود به این مشاوران خارجی مراجعه کنند. علاوه بر این، مشاوران خارجی مزیت مقایسه طرح‌های تداوم کسب‌وکار یک شرکت خاص با بهترین شیوه‌های صنعت را دارند زیرا با چندین شرکت سروکار دارند. این جنبه از آوردن تخصص در سطح جهانی همراه با تجربه عمیق و دانش بین بخش در واقع دارایی است که تعداد کمی از شرکت ها می توانند با تیم های تداوم کسب و کار خود به آن افتخار کنند. البته سازمان ها یا غول هایی مانند سیتی گروپ هستند که کارکنانی دارند که می توانند کار مشاوران خارجی را انجام دهند. نکته اینجاست که برای اکثر شرکت هایی که به بزرگی جنرال موتورز، سیتی گروپ یا مایکروسافت نیستند، منطقی است که یک مشاور خارجی برای انجام کار برنامه ریزی تداوم کسب و کار استخدام کنند. طرف دیگر استخدام مشاوران خارجی این است که آشنایی آنها با زمین و چشم انداز سازمانی که مختص شرکت است تا حدودی ناقص است و این می تواند منجر به عدم نظارت کافی و عمق در طرح تداوم کسب و کار شود . در واقع، یک انتقاد علیه استخدام مشاوران خارجی برای هر جنبه ای از کمک به سازمان ها، این واقعیت است که آنها به اندازه تیم های داخلی با فرآیندهای داخلی آشنا نیستند. این برای برنامه ریزی تداوم کسب و کار نیز مفید است. با این حال، تجربه شرکت های بزرگ نشان داده است که حداقل در جنبه خاص برنامه ریزی تداوم کسب و کار، مشاوران خارجی بر تیم های خانگی ارجحیت دارند. بهترین راه حل کلاسی این است که شرکت ها برنامه های تداوم کسب و کار خود را با کمک تخصص داخلی تهیه کنند و سپس مشاوران خارجی را برای حسابرسی طرح تداوم کسب و کار که به این ترتیب تهیه شده است استخدام کنند. این امر شرکت را از مشکلات زیادی نجات می دهد زیرا تیم های داخلی کار خود را انجام می دادند و با اشاره به مشاوران خارجی که طرح را با عینیت، تخصص بین بخشی و دانش استراتژی های تداوم کسب و کار شرکت های مختلف تصویب می کنند، این راه حل نشان دهنده ازدواج بهترین های هر دو دنیا

خطرات ارتباط 24 ساعته در هفته ما در دنیایی زندگی می کنیم که نه تنها تا حد ... مطالعه بیشتر