مهارت های مدیریت تیم موثر

مدیریت در هر جنبه ای از زندگی ضروری است. حتی آنچه می خوریم باید مدیریت شود. شما فقط نمی توانید چیزی در دهان خود بگذارید. آدم باید محتاط باشد. به همین ترتیب، یک تیم باید به طور مؤثر مدیریت شود تا بهترین ها را از اعضای تیم انتظار داشته باشد. رهبر تیم نقش اساسی در مدیریت خوب تیم خود دارد.

 

  • برای مدیریت موثر تیم، مهم است که رهبر تیم به جای اینکه صرفاً یک رئیس سختگیر باشد، برای اعضای تیم خود یک مربی باشد. اعضای تیم خود را به خوبی درک کنید. دورانی که مردم از روسای خود می ترسیدند گذشته است. در حال حاضر کارمندان یک رابطه سالم با مافوق خود به اشتراک می گذارند و سطح راحتی تا حد زیادی افزایش یافته است. چیزهایی را به آنها تحمیل نکنید. 
  • اطمینان حاصل کنید که هر یک از اعضای تیم با میل خود در بحث های تیمی شرکت می کنند . بحث ها مهم هستند، اما مطمئن شوید که در نهایت با یکدیگر دعوا نمی کنید. پیشنهادات باید از همه دعوت شود و مسائل را جداگانه با افراد مطرح نکنید. با همه افراد در یک انجمن باز تماس بگیرید و استراتژی هایی را با در نظر گرفتن ورودی های هر بدن تدوین کنید. خط‌مشی‌ها باید برای همه مناسب‌تر باشد. هدف تیم باید به وضوح تعیین و بین همه اعضای تیم پخش شود. هر کس باید از نقش ها و مسئولیت های خود در تیم آگاه باشد. 
  • ارتباطات بین اعضای تیم برای مدیریت موثر تیم باید شفاف و شفاف باشد. هر یک از اعضای تیم باید اطلاعات یکسانی را دریافت کند و در صورت هرگونه سوال باید به راحتی به مافوق دسترسی داشته باشد . 
  • اعضای تیم نباید هیچ اطلاعاتی را به افراد خارج از تیم منتقل کنند. یاد بگیرید که چیزها را برای خود نگه دارید. این غیراخلاقی است که اسرار حرفه ای خود را با دیگران در میان بگذارید. اطلاعات یا هر گونه اطلاعات محرمانه را درز نکنید. 
  • اعضای تیم باید به طور منظم انگیزه داشته باشند . قدردانی یک امر ضروری است. اگر یکی از اعضای تیم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است، به او ضربه بزنید. ارزیابی عملکرد، امتیازات، مشوق‌ها، جوایز، جوایز، همگی در ایجاد انگیزه در اعضای تیم برای عملکرد بهتر در دفعه بعد مؤثر هستند. از انتقاد از اعضای تیم خود بپرهیزید. 
  • صحبت‌های سست، سرزنش بازی‌ها، سیاست‌های کثیف نباید جایی در تیم پیدا کند . آنها محیط را خراب می کنند و مردم علاقه خود را به کار و سازمان خود از دست می دهند. اگر در مورد کسی چیزی می دانید، بهتر است رودررو با او صحبت کنید وگرنه نادیده بگیرید. 
  • ایجاد یک تیم آسان است، اما در واقع سخت است که اعضای تیم را به هم متصل کنید و حتی آنها را به کار بفرستید. تکنیک های مدیریت تیم به تقویت پیوند بین کارمندان و ایجاد محیطی که بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند کمک می کند. افراد در واقع با هم دوست می شوند و در نتیجه فعالیت های مدیریت تیم شروع به همکاری می کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید