شفافیت نقش ها در یک تیم

یکی از ویژگی های اصلی تیم های موثر، انتظارات روشن در مورد نقش هایی است که هر یک از اعضای تیم ایفا می کنند. در چنین تیمی اقدام صورت می گیرد و تکالیف مشخصی تعیین می شود. این نقش ها به درستی پذیرفته شده و همچنین انجام می شود. کار باید به طور عادلانه بین اعضای تیم، بر اساس مهارت و توانایی هر فرد، توزیع شود.

رهبر باید توانایی ارائه تکالیف واضح در هر زمینه کاری را داشته باشد.

 • روش های کار

  هر یک از اعضای تیم باید انتظارات رهبر خود را در مورد روش های کاری مورد نیاز و همچنین رویه ها درک کند. این مربوط به هر شغل یا پروژه است.

 • چارچوب زمان

  درک موعد مقرر برای تکمیل پروژه ها حیاتی است. تعیین کنید که چه زمانی تاریخ ها از بین رفته اند و کدام تاریخ های تکمیل نهایی و غیر قابل مذاکره است. این به این دلیل است که هر کار به دیگری در یک تیم متصل است. تاخیر در یک کار در هر نقطه منجر به تاخیر در پروژه کامل می شود. به این ترتیب هیچ سازمانی نمی تواند ضرب الاجل های خود را انجام دهد که منجر به زیان هنگفتی برای شرکت شود.

 • مسئولیت های کاری

  نقش هر یک از اعضای تیم زمانی که به یک شغل یا مسئولیت معین اختصاص داده می شود باید به وضوح درک شود. این بسیار مهم است در غیر این صورت زمان زیادی صرف می شود که به دلیل ارتباطات اشتباه به اعضای تیم می رسد.

 • رابط مشتری/تامین کننده

  در هنگام برخورد با انواع مشکلات تامین کننده، انتظارات رهبر را درک کنید. به طور مشابه، شکایات یا درخواست‌های مشتری نیز باید توسط هر یک از اعضای تیم مطابق با سیاست‌های سازمان رسیدگی شود. از این گذشته، برای دستیابی به پتانسیل کامل تیم، باید روابط مؤثری با سایر گروه های کاری ایجاد کرد.

 • اولویت های کاری

  هر فرد و همچنین هر تیم با حجم عظیمی از کار بارگذاری می شود. برای هر یک از اعضای تیم مهم است که بدانند کدام مشاغل در آن لحظه خاص اولویت دارند. علاوه بر این، تغییرات در اولویت های کاری نیز به دلیل تغییر شرایط رخ می دهد. مهم است که بتوانید به وضوح بین مشاغل داغ و مشاغل دیگر تفاوت قائل شوید.

 • انتظارات عملکرد

  درک کنید که رهبر در راه دستیابی به نتایج مطلوب چه انتظاراتی دارد. در این مقطع زمانی، ارتباط باز حیاتی است. درک کنید که انجام یک کار خوب مطابق انتظارات رهبر به چه معناست. سپس میزان تلاشی که انتظار می رود برای یک شغل انجام شود را فهرست کنید. در این برهه از زمان، اجتناب از کار بیش از حد بر روی مشاغل با اولویت پایین بسیار مهم است، زیرا این امر به تحقق اهداف شرکت کمکی نخواهد کرد.

 • منابع

  هر تیم همیشه منابع محدودی دارد. هدف دستیابی به حداکثر با حداقل منابع است. درک کنید که چه منابعی برای انجام یک کار اختصاص داده شده است. این منابع ممکن است شامل مواردی مانند امکانات، کارکنان پشتیبانی، تجهیزات، نرم افزار و همچنین بودجه باشد. همچنین درک کنید که تیم چقدر بر تصمیمات منابع کنترل دارد.

هنگامی که رهبر بتواند هر حوزه کاری را روشن کند، می تواند راه را برای هر یک از اعضای تیم خود هموار کند. به این ترتیب تیم با استفاده از زمان تخصیص یافته راحت تر به اهداف خود دست می یابد.

بدون نظر

پاسخ دهید