تست مفهوم

تست مفهومی فرآیند آزمایش محصولات یا خدمات جدید یا فرضی قبل از راه اندازی آنهاست. این آزمایش برای غربالگری تعدادی از مفاهیم برای شناسایی قوی‌ترین آنها برای پیشرفت، بهبود/تصحیح محصول یا پیشنهاد اولیه خدمات و/یا پیش‌بینی موفقیت احتمالی آنها در نظر گرفته شده است.

هدف از مطالعه

آزمایش مفهوم عمدتاً برای تصمیم گیری برای یک محصول جدید استفاده می شود. این تصمیم خود ممکن است چندین جنبه داشته باشد. در زیر چند نمونه از موقعیت هایی که این مطالعه در آنها کاربرد دارد آورده شده است:

 • دستیابی به بخش جدیدی از بازار
 • رتبه بندی و انتخاب بهترین مفاهیم بالقوه محصول، نام تجاری، بسته بندی، لوگو و غیره
 • تعیین نقطه قیمت گذاری بهینه برای محصولات جدید
 • آزمایش تجربیات آزمایشی مشتریان برای دیدن اینکه آیا تنظیمات محصول یا ارتباطات باید انجام شود یا خیر.
 • محک زدن
 • پیش بینی تقاضا

فرآیند تست مفهوم

فرآیند تست مفهوم شامل مراحلی مانند تعریف هدف مطالعه، انتخاب جامعه نمونه، تصمیم گیری در مورد قالب نظرسنجی، انتقال مفهوم، اندازه گیری پاسخ مصرف کننده و تفسیر نتایج است. از این رو مراحل مترادف با اکثر روش های تحقیق بازاریابی است که در ماژول های قبلی دیده بودیم.

نتیجه مورد انتظار این مطالعه به دست آوردن قصد خرید مصرف کننده است. به طور کلی، پرسشنامه طراحی شده برای نظرسنجی دارای 3 بخش اصلی است که البته بسته به محصول و شرکت تحقیقاتی می تواند متفاوت باشد.

  1. صلاحیتبرای اطمینان از اینکه فقط پاسخ‌های معتبر پردازش می‌شوند، سؤالات نمایشگر پرسیده می‌شود. اجازه دهید در نظر بگیریم که یک شرکت می خواهد یک اسکوتر / دوچرخه برقی جدید با باتری را برای دانشجویان کالج (بازار جدید) راه اندازی کند.

یک سوال مهم در بخش جمعیت شناسی باید این باشد:

   • چقدر از دانشگاه زندگی می کنید؟

اگر دانشجو در 5 مایلی محوطه دانشگاه بماند، ممکن است اصلاً به اسکوتر نیاز نداشته باشد. به طور مشابه، اگر او خیلی دور بماند، اسکوتر ممکن است حالت بهینه برای رفت و آمد نباشد. بنابراین مجدداً، دانش آموز باید ضمن تثبیت نتایج، حذف کند.

  1. توضیحات محصولهمچنین به عنوان انتقال مفهوم شناخته می شود ، ایده محصول جدید با استفاده از چندین تکنیک برای پاسخ دهندگان توصیف می شود:
   • توصیف شفاهی
   • عکس
   • ویدئو
   • چند رسانه ای
   • مدل سه بعدی
   • نمونه اولیه کار
   • استوری برد
   • شبیه سازی
  2. قصد خریدپس از توصیف محصول با استفاده از یکی از روش های کاربردی ذکر شده در بالا، می توان قصد خرید یک مصرف کننده بالقوه را با استفاده از مقیاس لیکرت ساده بررسی کرد:
   • اگر قیمت اسکوتر مطابق انتظارات باشد، احتمال خرید آن در یک سال آینده چقدر است؟

❏ قطعا خرید نمی شود

❏ احتمالا خرید نخواهد کرد

❏ مطمئن نیستم

❏ احتمالا می خرید

❏ قطعا خرید خواهد شد

منابع خطا در نتایج آزمایش شده

اگرچه آزمایش مفهومی مقبولیت یک محصول جدید را به طور نسبتاً دقیق پیش‌بینی می‌کند، نتایج ممکن است در شرایط زیر به صورت مثبت یا منفی منحرف شوند:

 • تاثیر دهان به دهان
 • عدم تطابق قیمت
 • سطح ارتقاء
 • رقابت

نتیجه

به طور خلاصه، هدف از آزمایش مفهومی، توسعه، اصلاح و پرورش ابتکارات محصول و خدمات جدید حول بینش های قوی مصرف کننده با هدف کاهش احتمال شکست و افزایش احتمال راه اندازی موفق و عملکرد در بازار است.

بدون نظر

پاسخ دهید