ایجاد و حفظ فرهنگ شرکتی مثبت در دنیای تجارت امروز

4 کاری که می توانید برای تقویت حفظ استعداد انجام دهید

فرهنگ شرکت معمولاً با ارزش‌ها و مأموریت خود سازمان تعریف می‌شود و مدیران شرکت تلاش می‌کنند تا این فرهنگ را به کارکنان خود القا کنند تا همه در یک صفحه باشند و برای نتایج یکسان تلاش کنند.

داشتن فرهنگ شرکتی قدرتمند عامل مهمی در موفقیت یک شرکت است. از سوی دیگر، داشتن فرهنگ منفی می تواند به یک کسب و کار آسیب برساند و منجر به چرخش زیاد کارمندان شود.

بسیاری از شرکت‌ها فرهنگ شرکت خود را با تنظیم گروهی از ارزش‌های اصلی تعریف می‌کنند که شرکت برای زندگی روزمره تلاش می‌کند. برخی از این ارزش ها ممکن است شامل ثبات، نوآوری، همکاری تیمی، روحیه قوی، پاداش های مثبت، بازخورد سازنده و تفویض مناسب وظایف باشد.

ایجاد فرهنگ

فرهنگ شرکتی مثبت

در بسیاری از موارد، بنیانگذاران یا صاحبان شرکت، ارزش های اصلی اصلی را بر اساس تجربیات و باورهای خود تعیین می کنند. با این حال، این مقادیر اغلب با گذشت زمان تنظیم می شوند و شرکت تغییراتی را در جنبه های مختلف تجربه می کند.

بسیاری از مسئولیت حفظ فرهنگ مثبت شرکت بر عهده رهبران تیم و مدیریت بالاتر است. این به آنها بستگی دارد که الگوهای مثبت باشند و ارزش های اصلی را به تصویر بکشند تا سایر همکاران نیز مطابق با آن عمل کنند.

آموزش مداوم، رشد و توسعه نیز در حفظ فرهنگ مثبت شرکت بسیار مهم است.

وقتی کارمندان خوشحال هستند و احساس ارزشمندی می کنند، کار با کیفیت بالا تولید می کنند و حتی نسبت به شرکت و ارزش ها و مأموریت کلی شرکت اشتیاق بیشتری دارند.

پاداش، شناخت، و بازخورد سازنده

یکی دیگر از حوزه های اصلی فرهنگ مثبت شرکت شامل بازخورد مثبت و سازنده برای کارکنان است.

اگر یک کارمند یک کار استثنایی را در یک پروژه یا کار خاص انجام دهد، قدردانی و پاداش آن کارمند را تشویق می کند که به کار خوب خود ادامه دهد. در حالی که، اگر کارمندی با یک پروژه یا وظیفه مشکل دارد، برای مافوق‌هایش مهم است که بازخورد سازنده و آموزش مناسب ارائه دهند تا کارمند بتواند در حوزه مربوطه که ممکن است در آن کمبود دارد به پیشرفت خود ادامه دهد.

شکی نیست که فرهنگ شرکت جزء ضروری موفقیت یک سازمان است و به هیچ وجه نباید آن را نادیده گرفت. برنامه‌های آموزشی رهبری و برنامه‌های مربیگری اجرایی اغلب به نشان دادن مافوق در سازمان کمک می‌کنند تا یک فرهنگ شرکتی پاداش‌دهنده و در عین حال چالش‌برانگیز ایجاد کنند – جایی که حفظ و نگهداری زیاد است و کارمندان خوشحال هستند و نتایج را به دنبال دارند.

بدون نظر

پاسخ دهید