به گفته تئو هایمن ، “اداره به معنای تعیین کلی سیاست ها، تعیین اهداف اصلی، شناسایی اهداف کلی و تعیین برنامه ها و پروژه های گسترده است.” به فعالیت های سطح بالاتر اشاره دارد. اصول اولیه شرکت را مشخص می کند. به گفته نیومن، «اداره به معنای هدایت، رهبری و کنترل تلاش‌های گروه‌ها در جهت اهداف مشترک است».

در حالی که مدیریت شامل تصور، شروع و گرد هم آوردن عناصر مختلف است. هماهنگی، فعال سازی، ادغام اجزای مختلف سازمانی و در عین حال پایداری سازمان در جهت برخی اهداف از پیش تعیین شده. به عبارت دیگر، هنر انجام کارها از طریق و با مردم در گروه‌های سازمان‌یافته رسمی است.

تفاوت بین مدیریت و مدیریت را می توان در 2 دسته خلاصه کرد:

  1. کارکرد
  2. استفاده / کاربرد

بر اساس توابع: –

اساس مدیریت مدیریت
معنی مدیریت هنر انجام دادن کارها از طریق دیگران با هدایت تلاش آنها به سمت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. با تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مرتبط است.
طبیعت مدیریت یک تابع اجرایی است. مدیریت یک وظیفه تصمیم گیری است.
روند مدیریت تصمیم می گیرد که چه کسی باید آن را انجام دهد و چگونه باید آن را انجام دهد. مدیریت تصمیم می گیرد که چه کاری انجام شود و چه زمانی انجام شود.
تابع مدیریت یک وظیفه انجام دادن است زیرا مدیران کار را تحت نظارت خود انجام می دهند. مدیریت یک کارکرد فکری است زیرا برنامه ها و سیاست ها تحت آن تعیین می شوند.
مهارت ها مهارت های فنی و انسانی مهارت های مفهومی و انسانی
مرحله عملکرد سطح متوسط ​​و پایین عملکرد سطح بالا

بر اساس استفاده: –

اساس مدیریت مدیریت
قابلیت کاربرد این برای نگرانی های تجاری یعنی سازمان های سودآور قابل استفاده است. این برای نگرانی های غیر تجاری مانند باشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و غیره قابل استفاده است.
نفوذ تصمیمات مدیریتی تحت تأثیر ارزش ها، نظرات، باورها و تصمیمات مدیران است. دولت تحت تأثیر افکار عمومی، دولت است. سیاست ها، سازمان های مذهبی، آداب و رسوم و غیره
وضعیت مدیریت عبارت است از کارکنان سازمان که به آنها حق الزحمه (به صورت حقوق و دستمزد) پرداخت می شود. مدیریت نماینده صاحبان شرکت است که بازده سرمایه سرمایه گذاری شده و سود خود را به صورت سود سهام کسب می کنند.

عملاً هیچ تفاوتی بین مدیریت و مدیریت وجود ندارد. هر مدیری با عملکرد مدیریت اداری و عملکرد مدیریت عملیاتی همانطور که در شکل نشان داده شده است. با این حال، مدیرانی که در سلسله مراتب بالاتر هستند، زمان بیشتری را برای عملکرد اداری و سطح پایین تر نشان دهنده زمان بیشتری برای هدایت و کنترل عملکرد کارگر یعنی مدیریت است.

مدیریت

 

شکل بالا به وضوح میزان مدیریت و مدیریت انجام شده توسط سطوح مختلف مدیریت را نشان می دهد

 

بدون نظر

پاسخ دهید