چرا خودآگاهی کیفیت رهبری بسیار مهمی است؟

4 کاری که می توانید برای تقویت حفظ استعداد انجام دهید

اگر به شما بگویم که می‌توانم معجونی به شما بدهم که به شما قدرت درک کامل و عینی خود و دیگران و تأثیرگذاری مثبت بر مردم را بدهد، آیا می‌خواهید یک جرعه از آن بنوشید؟

من امیدوارم که شما می خواهید!

در حالی که من ممکن است چنین معجونی نداشته باشم، می توانم چیز بهتری به شما بدهم: راهنمایی برای توسعه خودآگاهی و از طریق آن، هوش هیجانی شما.

خودآگاهی و توسعه رهبری

تعریف  روانشناختی  خودآگاهی بیانگر این است که توانایی استفاده از درون نگری و تأمل برای به دست آوردن درک روشن و عینی از خود است. عینیت کامل ممکن است هنگام تأمل در خود امکان پذیر نباشد. با این حال، اگر خودآگاهی خود را به میزان کافی توسعه دهید، می توانید به آن نزدیک شوید.

از منظر توسعه رهبری ، من پیشنهاد می کنم که این تعریف را گسترش دهیم. رشد برای شناخت عینی خود تنها اولین قدم به سوی خودآگاهی است. بهبود خود بر اساس آن دانش می تواند دایره خودآگاهی را کامل کند.

من همیشه خودآگاهی را ویژگی اساسی رهبران خوب می دانستم. این بخشی از چرخ صلاحیت های رهبری است که من چندین  کتابم را بر آن بنا نهاده ام .

اهمیت آن به عنوان یک کیفیت رهبری بسیار زیاد است.

  • همانطور که در  کتاب رهبری هوشمند اشاره کردم ، خودآگاهی جزء کلیدی هوش هیجانی است. این نشان دهنده شالوده عبور از «خود» است و اصول خودآگاهی را برای دیگران به عنوان یک کیفیت رهبری به کار می گیرد. بنابراین، یک رهبر خودآگاه می تواند احساسات و الگوهای رفتاری گزارش های خود را تشخیص دهد. با «هک کردن» پشت صحنه رفتار انسانی که از خود نشات می گیرد، رهبر می تواند تأثیر مثبتی بر افکار، احساسات و اعمال گزارش های خود بگذارد.
  • خودآگاهی دست در دست هم با فروتنی راه می رود. رهبران خودآگاه متواضع می شوند و خود را در برابر گرسنگی همیشگی برای پیشرفت باز می کنند. فروتنی عقلانی قدرت دانستن و اعتراف به این است که شما همه چیز را نمی دانید. زمانی که رهبر قادر به انجام این کار باشد، آنقدر راحت می شود که معایب خود را بپذیرد و از او کمک بخواهد.
  • مانند بسیاری از ویژگی های اساسی رهبری، خودآگاهی و فروتنی مسری است. فرهنگ خودآگاهی در سطح سازمان، فرهنگی متمرکز بر یادگیری و بهبود است.
  • تمایل به بهبود مستمر نیاز به بازخورد منظم و مداوم را به همراه دارد. اینجاست که راه‌حل‌های رتبه‌بندی 360 درجه، مانند  شاخص رهبری استراتژیک-تاکتیکی من  مفید است. STLI-360 به شما کمک می کند تا اثربخشی رهبری خود را ارزیابی کنید و تصویر واضحی از جایی که باید بهبود دهید به شما ارائه می دهد.
  • تمرکز توسعه رهبری بر خودآگاهی نیز به کاهش و از بین بردن اختلافات داخلی در سازمان کمک می کند. فضای خودآگاهی افراد را تشویق می کند تا نارضایتی های خود را بیان کنند و تنش ها را به شیوه ای همدلانه و باز حل کنند.

فرهنگ سازمانی اختصاص داده شده به خودآگاهی، همکاری، همدلی و گشودگی ایجاد می کند. 

  • خودآگاهی مفهوم موفقیت را فراتر از سطح شخصی گسترش می دهد. رهبران واقعاً خودآگاه فقط به موفقیت شخصی بسنده نمی کنند. آنها آرزوی بیشتر دارند. موفقیت سازمانی که آنها رهبری می کنند تنها یک پله دیگر برای آنهاست. هدف نهایی آنها این است که در نهایت تغییر را در سطح جهانی ایجاد کنند. در طول سال ها، من با رهبرانی کار کرده ام که واقعاً به این هدف به ظاهر غیرممکن دست یافته اند.
  • رهبران خودآگاه به دیگران قدرت می بخشند. این امر مخصوصاً برای موقعیت‌های ناآشنا و استثنایی صادق است، جایی که آن‌ها از اجازه دادن به افرادی که دانش بیشتری دارند در کانون توجه قرار گیرند، دریغ نمی‌کنند.

کتاب های من اطلاعات زیادی را از نظر توسعه رهبری ارائه می دهند. با این حال، احساس می کنم که شخصاً ارتباط بهتری دارم.

بدون نظر

پاسخ دهید