اهمیت فرهنگ سازمانی

یک پلت فرم رایج که در آن افراد به صورت هماهنگ برای کسب سود و همچنین امرار معاش برای خود کار می کنند، سازمان نامیده می شود. جایی که افراد به رویای بزرگ کردن آن پی ببرند، سازمان نامیده می شود. هر سازمانی سبک کاری منحصر به فرد خود را دارد که اغلب به فرهنگ آن کمک می کند. باورها، ایدئولوژی ها، اصول و ارزش های یک سازمان فرهنگ آن را تشکیل می دهد. فرهنگ محل کار نحوه رفتار کارکنان در بین خود و همچنین با افراد خارج از سازمان را کنترل می کند.

 

 • فرهنگ نحوه تعامل کارکنان در محل کارشان را تعیین می کند . فرهنگ سالم کارکنان را تشویق می‌کند تا نسبت به مدیریت با انگیزه و وفادار بمانند. 

   

 • فرهنگ محل کار نیز در ارتقاء رقابت سالم در محل کار نقش بسزایی دارد. کارمندان تمام تلاش خود را می کنند تا عملکرد بهتری نسبت به سایر همکاران خود داشته باشند و از مافوق شناخت و قدردانی کسب کنند. این فرهنگ محل کار است که در واقع کارکنان را برای انجام کار ترغیب می کند. 

   

 • هر سازمانی باید دستورالعمل هایی را برای کارمندان تعیین کند تا بر اساس آن کار کنند. فرهنگ یک سازمان نشان دهنده سیاست های از پیش تعریف شده خاصی است که کارکنان را هدایت می کند و به آنها احساس جهت گیری در محل کار می دهد. هر فردی در مورد نقش ها و مسئولیت های خود در سازمان روشن است و می داند که چگونه وظایف خود را زودتر از موعد مقرر انجام دهد. 

   

 • هیچ دو سازمانی نمی توانند فرهنگ کاری یکسانی داشته باشند. این فرهنگ یک سازمان است که آن را از سایرین متمایز می کند. فرهنگ کاری در ایجاد تصویر برند سازمان بسیار تاثیرگذار است . فرهنگ کار به سازمان هویت می بخشد. به عبارت دیگر، یک سازمان با فرهنگ خود شناخته می شود. 

   

 • فرهنگ سازمانی همه کارکنان را روی یک پلت فرم مشترک قرار می دهد. با کارکنان باید به طور مساوی رفتار شود و هیچ کس نباید در محل کار احساس بی توجهی یا کنارگذاشتن کند. برای کارکنان ضروری است که فرهنگ سازمانی را به خوبی تنظیم کنند تا بتوانند سطح خود را به بهترین شکل ارائه دهند. 

   

 • فرهنگ کار، کارکنانی را که از خانواده‌های مختلف و دارای نگرش‌ها و ذهنیت‌های متفاوت هستند، متحد می‌کند. این فرهنگ به کارکنان احساس اتحاد در محل کار می دهد. 

  برخی از سازمان‌ها از فرهنگی پیروی می‌کنند که در آن همه کارمندان صرف نظر از سمت‌هایشان باید به موقع وارد دفتر شوند. چنین فرهنگی کارکنان را تشویق می کند که وقت شناس باشند که در نهایت در بلندمدت به نفع آنهاست. این فرهنگ سازمان است که افراد را به حرفه ای موفق تبدیل می کند.

   

 • هر کارمندی نقش ها و مسئولیت های خود را مشخص می کند و سخت تلاش می کند تا وظایف را در چارچوب زمانی مورد نظر طبق دستورالعمل های تعیین شده انجام دهد. در سازمان هایی که افراد از فرهنگ معینی پیروی می کنند، اجرای سیاست ها هرگز مشکل ساز نیست. کارکنان جدید همچنین در سطح خود بهترین تلاش را می کنند تا فرهنگ کار را درک کنند و سازمان را به مکان بهتری برای کار تبدیل کنند. 

   

 • فرهنگ کار باعث ترویج روابط سالم بین کارکنان می شود. هیچ کس کار را به عنوان یک بار تلقی نمی کند و خود را بر اساس فرهنگ قالب می کند. 

   

 • این فرهنگ سازمان است که بهترین ها را از هر یک از اعضای تیم استخراج می کند . در فرهنگی که مدیریت در مورد سیستم گزارش دهی بسیار خاص است، کارمندان هر چقدر هم که مشغول باشند گزارش های خود را تا پایان روز ارسال می کنند. هیچ کس مجبور نیست کسی را مجبور به کار کند. فرهنگ عادتی را در افراد ایجاد می کند که باعث موفقیت آنها در محل کار می شود. 

بدون نظر

پاسخ دهید