در عصر رقابت سخت و جهانی شدن، سازمان ها به اهمیت شیوه های استراتژیک منابع انسانی برای دستیابی به برتری رقابتی نسبت به رقبا پی برده اند. یک سیستم مدیریت عملکرد به خوبی طراحی شده می تواند نقش مهمی در ساده سازی فعالیت های کارکنان در یک سازمان برای تحقق ماموریت و چشم انداز نهایی شرکت ایفا کند. مدیریت عملکرد ابزار مفیدی برای همسوسازی تمامی کارکردهای اصلی و زیر کارکردهای سازمانی است تا تمرکز بر دستیابی به هدف سازمانی معطوف شود.

مدیریت عملکرد سیستم بسیار گسترده تری است زیرا با فرآیندهای برنامه ریزی، اجرا، بررسی و ارزیابی برای افزایش رشد و بهره وری در سطح فردی و سازمانی مرتبط است.

یک سیستم مدیریت عملکرد خوب با تعریف واضح مسئولیت‌های فردی و تیمی در قالب KRA و همچنین با ایجاد درک درستی از مسئولیت‌های مشترک متقابل، توسعه کارکنان را قادر می‌سازد، توانمند می‌سازد و تسهیل می‌کند .

مدیریت عملکرد کارکنان یکی از سخت‌ترین چالش‌هایی است که امروزه سازمان‌ها با آن مواجه هستند، زیرا این امر کاملاً به تعهد، شایستگی و وضوح عملکرد کارکنان بستگی دارد. اگر از طریق یک تمرین پاداش و مکانیسم بازخورد به خوبی برنامه ریزی شده مدیریت شود، یک سیستم مدیریت عملکرد می تواند به عنوان یک ابزار مهم برای ایجاد انگیزه و توسعه کارکنان عمل کند. نیاز به معرفی یک سیستم قوی مدیریت عملکرد در دوره ای احساس شد که مکانیسم سنتی ارزیابی عملکرد شروع به شکست کرد و محدودیت های آن ظاهر شد. سیستم ارزیابی عملکرد دوره قبلی فاقد عینیت بود زیرا قطرها یا پارامترهای اندازه گیری عملکرد به طور واضح مشخص نشده بودند و تمرکز بر روی صفات به جای رفتارها یا اهداف قابل اندازه گیری بود. در نتیجه، روحیه و انگیزه کارمند برای کار به دلیل فقدان مکانیسم بازخورد شفاف و عدم مشارکت کارکنان در کل فرآیند ارزیابی، تحت تأثیر نامطلوب قرار گرفت. یک سیستم مدیریت عملکرد با حفظ یک رویکرد آینده نگر به جای ارزیابی مشارکت های گذشته کارکنان برای ارزیابی عملکرد کارکنان، بر اشکالات سیستم سنتی ارزیابی عملکرد غلبه می کند.

مدیریت عملکرد یک ابزار استراتژیک است و ماهیت کل نگر دارد زیرا در تمام فعالیت های سازمان که مربوط به مدیریت فرد، تیم و عملکرد کلی سازمان است، نفوذ می کند. این فرآیند برای یک سازمان ضروری و بسیار مهم است، زیرا به ایجاد فرهنگی مربوط می شود که در آن افراد و تیم ها بتوانند با بهبود مستمر از نظر مجموعه مهارت ها و فرآیندهای کسب و کار برتر باشند.

مدیریت عملکرد با تشویق به اشتراک گذاری انتظارات و ایجاد فضای باز و متقابل، بهبود کیفیت روابط بین اعضای سازمان را تسهیل می کند. اهمیت مدیریت عملکرد در زمان‌های اخیر افزایش یافته است زیرا اکثر سازمان‌ها به توسعه کارکنان و مدیریت استعداد اهمیت زیادی می‌دهند. سازمان‌های معاصر در تلاش هستند تا شایستگی‌های کارکنان را برای حفظ رهبری در بازار رقابتی و عملکرد فوق‌العاده حفظ کنند. آرویند میلز از گروه لالبهای، پس از مواجهه با تهدیدات جدی از سوی رقبای تجاری، به اهمیت شیوه های استراتژیک مدیریت منابع انسانی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت عملکرد فعال در سازمان خود پی بردند. این شرکت ایجاد یکگروه برنامه ریزی و منابع نیروی انسانی که وظیفه تهیه شرح وظایف و ساختاربندی مشاغل کارکنان را بر عهده داشت و اجرای مراحل جذب و گزینش را بر عهده داشت. یک سیستم نوآورانه استخدام آنلاین معرفی شد که به سیستم اطلاعات گزینش معروف بود ، برای رفع مصاحبه ، ایجاد تماس نامه و غیره . الزامات آموزشی کارکنان توسط گروه مدیریت و توسعه سازمانی مورد توجه قرار گرفت. این شرکت همچنین سیستم MBO را برای تعیین اهداف هوشمندانه برای کارکنان معرفی کرد که ممکن است آنها را برای عملکرد برتر ترغیب کند.

مدیریت عملکرد توجه بسیاری از سازمان ها را به خود جلب کرده است و در آینده نزدیک اهمیت آن همچنان افزایش خواهد یافت زیرا با فرآیندهایی مانند مدیریت استعداد، مدیریت شغلی، پرداخت بر اساس عملکرد، توسعه و مدیریت استعداد یکپارچه تر می شود.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 3 =