با ارزش ترین دارایی هر سازمانی، پرسنل آن است و حیاتی ترین نیروی محرکه هر فرد، سطح روحیه و انگیزه اوست. یک فرد با انگیزه بالا انرژی و اشتیاق لازم برای پیشبرد پروژه ها و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را دارد. برای هر سازمانی، اگر کارکنان با استعداد مزیت محسوب می شوند، کارکنان با انگیزه نیز یک ضرورت هستند. نگرش‌ها، ادراکات، رفتارها و دیدگاه‌های افراد سازمان تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت می‌گذارد و از این طریق مستقیماً بر رشد و موفقیت سازمان تأثیر می‌گذارد.

به طور محافظه کارانه، وظیفه مدیریت و مدیران در سازمان حفظ انگیزه کارکنان است. اما گفتنش از انجام دادنش آسونتره. با تغییر سناریو، افزایش رقابت پذیری و فشارهای زیاد برای دستیابی به رشد و اهداف استراتژیک، مدیریت و مدیران درون سازمان کم و بیش در تسهیل کار کارکنان خود به سمت ذهنیت سالم و ایجاد فضای بهتر در محیط کار عقب هستند. آنها ممکن است در درک روان کارکنان و پیروی از یک رویکرد غیر جانبدارانه در ایجاد یک محیط با انگیزه مثبت در سازمان واجد شرایط نباشند.

به همین دلیل است که بسیاری از سازمان ها خدمات شرکت های مشاور منابع انسانی را انتخاب می کنند تا کارکنان خود را با خوش بینانه به سمت دستیابی به اهداف سازمان سوق دهند. چنین شرکت هایی همچنین در هدایت و آموزش مدیریت و مدیران، در پیگیری انگیزه دادن به کارکنان خود بسیار مؤثر هستند.

روش مهمی که شرکت های مشاور منابع انسانی برای بهبود سطوح انگیزه در سازمان دنبال می کنند، مصاحبه یا گرفتن پرسشنامه های پر شده توسط کارکنان است. این روش به شناسایی نیازهای اساسی کارکنان در رابطه با انگیزه انگیزشی کمک می کند . یکی دیگر از روش های مهم در این زمینه، برگزاری برنامه های آموزشی انگیزشی و کارگاه های آموزشی توسط مشاوران منابع انسانی است. این کارگاه‌ها و برنامه‌ها به تعداد روزها و جلساتی ادامه می‌یابد که موضوعات مختلف را بر اساس الزامات مدیریت پوشش می‌دهند.

ویژگی‌های مختلفی که توسط مشاوران منابع انسانی در شناسایی شکاف‌های موجود در محیط کار که منجر به سطوح پایین انگیزه می‌شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند:

 • آیا نیازهای اولیه کارکنان برآورده می شود؟
 • آیا کارمندان دوست دارند کار خود را تکمیل کنند؟
 • آیا ارتباط کارمند با شرکت و شغلش وجود دارد؟
 • انجام وظایف باعث می شود کارمندان احساس خوبی داشته باشند؟
 • آیا کارکنان خود را مجبور به انجام وظایف خود می دانند؟
 • سطوح رضایت کارکنان در حین کار برای شرکت
 • چقدر کار برای کارمندان جالب و قابل توجه است؟
 • آیا کار برای کارکنان سازمان بار سنگینی است؟
 • کارکنان چقدر در ترک سازمان ترغیب می شوند؟
 • کارمندان از کدام جنبه های شرکت بیشتر قدردانی می کنند؟
 • چه عناصری را کارکنان دوست دارند در سازمان تغییر دهند تا آن را به مکان بهتری برای کار تبدیل کنند؟
 • رابطه بین زیردستان و مرجع ذیربط چقدر سالم است؟
 • فشار و اجبار در محل کار
 • محیط اخلاقی در سازمان

برخی از موضوعات مهمی که در طول برنامه های انگیزشی انجام شده توسط مشاوران منابع انسانی به آنها پرداخته می شود عبارتند از:

 • نگرش ها و رفتارها
 • دیدگاه ها – اهمیت آنها و ایجاد تعادل بین دو دیدگاه متفاوت
 • کار گروهی
 • تعیین هدف – اهمیت و برنامه ریزی برای همان
 • مدیریت زمان
 • کایزن
 • حل تعارضات
 • استراتژی هایی برای پیروزی و رسیدن به اهداف
 • اخلاق کاری و ادراک
 • حوزه های کلیدی نتایج – شناسایی و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها

بنابراین، با کمک یک تجزیه و تحلیل دقیق، مشاوران منابع انسانی حوزه‌های حیاتی را که بر محیط سازمان تأثیر منفی می‌گذارند و سطوح انگیزشی کارکنان را مختل می‌کنند، شناسایی می‌کنند. مشاوران منابع انسانی با کار دقیق در این زمینه ها و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان می توانند کار تقویت روحیه و انگیزه کارکنان را تسهیل کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید

10 − 2 =