اگرچه مردم می گویند و معتقدند که رهبری زاده می شود و نمی توان آن را آموخت، اما ممکن است این ضرب المثل در همه شرایط پابرجا نباشد. وقتی نوبت به جوانان و کارآفرینی می رسد، تلاش مستمر برای ایجاد رهبری یا کشتی کارآفرینی قطعا کمک می کند و نتیجه می دهد. کارآفرینی جوانان تلفیقی از نگرش، منش، رفتار، اشتیاق، جهت گیری طبیعی به سمت کارآفرینی و رهبری است که با آموزش و ایجاد آگاهی و مهارت های لازم برای کارآفرین شدن تشدید می شود. یک رهبر خوب به تنهایی ممکن است یک کارآفرین خوب نباشد و یک کارآفرین خوب لزوماً یک رهبر باهوش نیست. تبدیل شدن به یک کارآفرین جوان بسیار بیشتر طول می کشد.

کارآفرینی به عنوان یک نگرش می تواند در جوانان در مراحل اولیه شکل گیری پرورش و توسعه یابد. ادغام توسعه کارآفرینی به عنوان بخشی از برنامه درسی دبیرستان و گسترش همان جریان در سطوح کالج و دانشگاه به انگیزه دادن به ذهن‌های کارآفرین در حال رشد کمک می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد به ایده‌ها و رویاهای خود شکل دهند. برنامه‌های آموزشی پایدار و ایجاد آگاهی همراه با آموزش مهارت‌های تجاری به توسعه فرهنگی کمک می‌کند که سازمان را ارتقا دهد.

تلاش دولت کانادا برای ایجاد کشتی کارآفرینی جوانان و “چالش کارآفرینی جوانان، کبک – برنامه اقدام سه ساله” معیاری در زمینه ایجاد کارآفرینی جوانان از طریق آموزش است. از سال 2003، دولت بیش از 20 میلیون دلار برای ایجاد فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان سرمایه گذاری کرده است. طبق این طرح، کمیته به طور گسترده با بخش آموزش از جمله سطوح ابتدایی، متوسطه و همچنین سطوح دانشگاهی و سایر جوامع دانش‌آموزی و معلمی کار می‌کند تا رویکردی جامع را برای معرفی آموزش کارآفرینی به عنوان بخشی از برنامه درسی ادغام کند. آنها همچنین جلسات آموزشی گسترده ای را با پوشش مربیان و مشاوران برگزار کرده اند تا دستور کار توسعه کارآفرینی را در برنامه آموزشی و درسی خود لحاظ کنند. به عنوان بخشی از ابتکار عمل،

تلاش‌ها محدود به ایجاد آگاهی و آموزش معلمان نبوده است، بلکه سازمان چندین طرح را برای حمایت از کارآفرینان جوان و کمک به رشد پروژه‌های آنها ایجاد کرده است. آنها همچنین با ارائه مهارت های مدیریت کسب و کار به جوانان کارآفرین، مفهوم راهنمایی و آموزش را معرفی کرده اند. موثرترین اقدام حمایت از پروژه های اعتبارات خرد است که توسط جوانان کارآفرین ترویج می شود.

با درک اهمیت معرفی آموزش سازمانی در بین جوانان، کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا و استرالیا در حال حاضر مطالعات مدیریت بازرگانی را به عنوان بخشی از برنامه درسی عادی در سیستم آموزشی تلقین کرده اند و همچنین دوره های آموزش عالی تخصصی را ایجاد کرده اند که به ایجاد آگاهانه و خوب کمک می کند. کارآفرینان آموزش دیده و خردمندی که می توانند در ایجاد و ایجاد سرمایه گذاری های جدید پیشگام شوند و آنها را به سازمان هایی تبدیل کنند که مشاغل بیشتری را در بازار ایجاد و فراهم می کنند.

سیستم آموزشی جهانی هنوز برای القای آموزش سازمانی به عنوان بخشی از برنامه درسی عادی خود مجهز نیست. دلایل می تواند بسیار زیاد باشد، از عدم علاقه دانش آموزان و والدین آنها، کمبود مواد و زیرساخت های کافی برای آموزش، عدم وجود هیئت علمی واجد شرایط و مناسب و بسیاری دلایل دیگر. با این حال، در زمینه آموزش عالی، شاهد ادغام آموزش در دانشگاه ها با صنعت هستیم که در شرکت های بزرگ، حمایت های لازم را انجام می دهند و با دانشجویان در پروژه ها و مطالعات خود مشارکت می کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید

2 × 5 =